Brev til minister om placering af atomaffald

Den 8. januar 2013 sendte DN et brev til sundhedsministeren angående placering af atomaffald i Danmark, da vi synes det er vigtigt at få en snarlig afklaring af, hvordan Danmark vil håndtere det radioaktive affald fra Risø.

Den 29. april 2013 har vi fået et svar på vores brev – dog ikke et svar på de spørgsmål vi stiller i brevet. 

Læs brevene her:

DN's brev til sundhedsministeren om atomaffald (pdf)

Sundhedsministerens svar til DN om atomaffald (pdf)

DN mener om atomaffald

  • Danmark skal selv håndtere det radioaktive affald, også kaldet atomaffald, der pt. opbevares på Risø forsøgsanlæg ved Roskilde - som Folketinget har besluttet det i 2003.
  • Dansk atomaffald håndteres på dansk grund, fordi der findes sikre placeringsmuligheder i Danmark, og fordi vi ikke vil eksportere problemet. Der kan undtagelsesvis findes en international løsning for de 233 kilo særligt farligt affald.
  • Det kommende depot skal sikre, at affaldet bliver opbevaret uden risiko for natur og miljø, herunder drikkevandsinteresser.
  • Der er behov for en afgørelse af hvilken depot-type der er miljømæssigt forsvarlig.
  • Danske og udenlandske eksperter skal blive enige om, hvilken type af depot, der er mest egnet til det danske atomaffald: slut-depot dybt nede i jorden, slut-depot ved overfladen, åbent depot eller et mellemlager. Der er behov for en klar ekspertudtalelse om, hvilken type depot, der miljømæssigt og sundhedsmæssigt er at foretrække.

► Læs mere om atomaffald i DN's notat (pdf)