Entreprenør lagde forurening direkte ovenpå grundvand

En stor miljøsag kan være på vej i et af Danmarks smukkeste naturområder - et delvist fredet landskab ved byen Vandel mellem Vejle og Billund. Forurenede jernbaneskærver lå direkte ovenpå grundvandsmagasin, skriver avisen BT.

11. august  2013

Det er et lokalt entreprenørselskab, Eigil Jensen A/S, som driver grusgraven i Vandel, og som ifølge BT ulovligt og til fare for miljøet har opbevaret og bearbejdet flere tusinde ton forurenede sten fra gamle jernbaner - såkaldte skærver - i grusgraven. Avisen har talt med kilder, som beskriver, hvordan entreprenøren i gennem mange år har modtaget de potentielt meget forurenede jernbaneskærver fra Banedanmark, har vasket dem og blandet dem op med frisk sand og grus og solgt det videre til intetanende kunder i byggeindustrien.

-Det er helt klart ulovligt at blande forurenede sten i rent materiale, og hvis det er rigtigt, at entreprenørfirmaet oven i købet har vasket stenene på et sted, hvor der dannes grundvand, kan det her være en reel miljøskandale, siger civilingeniør og miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening Christian Poll til avisen.

Tungmetaller, olie og gift

Brugte jernbaneskærver indeholder ofte tungmetaller, olie, pesticidrester og stærkt kræftfremkaldende stoffer. Derfor må de kun opbevares og håndteres på særligt godkendte miljøanlæg, hvor blandt andet vandtætte underlag og lukkede afløbssystemer sikrer, at deres forurening ikke ender i naturen.


Ulovligt: De forurenede jernbaneskærver er flere gange blevet opbevaret direkte på jorden i grusgraven. (privatfoto)

Derfor betaler Banedanmark udvalgte entreprenører som Eigil Jensen A/S, for at håndtere og bortskaffe stenene forsvarligt men både tidligere og nuværende ansatte og samarbejdspartnere hos Eigil Jensen A/S, forklarer overfor BT, hvordan selskabet i stedet har vasket stenene i grusgraven og skyllet store mængder forurenet snavs fra jernbaneskærverne direkte ud området, som både rummer følsom natur og grundvandsmagasiner, som forsyner den nærliggende by Randbøldal med drikkevand.

Kun sand mellem gift og grundvand

Boreprøver og geologiske kort viser, at få meter sand her er det eneste, der har adskilt de gamle jernbaneskærver og deres eventuelle indhold af gift fra grundvandet. Derfor frygter formanden for Randbøldal Vandværk, Helle Jacobsen, at der kan være en sammenhæng mellem den ulovlige opbevaring af gamle jernbaneskræver i grusgraven og et fund i 2011 af rester af sprøjtegiften BAM i det lokale drikkevand, som kommer netop fra den grundvandslomme, der løber under grusgraven.

- Det er jo ikke første gang, vi hører om sager, hvor vognmænd og sten- og grus-firmaer flytter rundt på materialer på ulovlige måder, så der er brug for en bedre håndhævelse af reglerne for transport og behandling af miljøfarligt materiale. Miljømyndighederne i kommunerne bør lave flere stikprøvekontroller for at sikre, at reglerne bliver overholdt, og der bør værre større bøder, så det vitterligt ikke kan betale sig at fuske med forurenede materialer. Og ikke mindst bør kommunerne politianmelde de vognmænd, som gør det, så man kan gøre brug af muligheden for at fratage dem tilladelsen til at køre med den slags, siger Christian Poll.

Entreprenørfirmaets direktør Kim Jensen afviser overfor BT, at virksomheden har kørt forurenede jernbaneskæver uden om de godkendte modtagestationer for at blande dem i stabilgrus og sælge dem. Han skriver i en e-mail til avisen, at hvis det er sket, så er det sket ved en fejl.

Læs mere om sagen på bt.dk

Grusgrav ved Vandel
Giftigt: Tonsvis af forurenede jernbaneskærver er blevet opbevaret direkte over grundvandsmagasinet i denne grusgrav ved Vandel (foto: Claus Bech, BT) 

Sådan skete forureningen

Alene i 2012 modtog entreprenørvirksomheden Eigil Jensen A/S 55.000 ton forurenede skærver, viser dokumenter, som BT har fået aktindsigt i.

Ifølge BT´s kilder har virksomheden flere gange brugt et vaskeanlæg til at fjerne et lag snavs, fra brugte jernbaneskærver, som på den måde kom til at se nye ud og kunne blandes i friske byggematerialer uden at blive opdaget.

Flere analyser har dog vist, at jernbaneskærver selv efter vask stadig har rester af forurening typisk med tungmetaller, sprøjtegifte og olierester.

Vaskeanlægget i grusgraven er ifølge BT ikke godkendt til at håndtere miljøskadelige stoffer og fører sit spildevand direkte ud i nogle kunstige søer i graveområdet.

På den måde kan giftstoffer fra jernbanesvellerne både være spredt til grundvandet og til dyre- og plantelivet.

Kontakt

Tre årsager til forurening af grundvandet

  • Sprøjtegifte fra gartnerier, landbrug og private.
  • Nitrat fra landbrugets gødning.
  • ”Fortidens synder” som benzintanke, renserier og gamle lossepladser.