Miljøministeren besøger Skovsgaard

Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening viser gerne miljøminister Ida Auken, at man kan dyrke landbrug uden natur og miljø lider skade. Det sker under et besøg på det økologiske gods Skovsgaard på Langeland.

13. august 2013

Danmarks Naturfredningsforening er vært for miljøminister Ida Auken, når ministeren besøger Langeland tirsdag. Her viser Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, ministeren, at naturvenlig landbrugsdrift kan lade sig gøre. Det sker, når de to miljøforkæmpere besigtiger Skovsgaard, der er ejet af Danmarks Naturfond, som er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening.

Danmark sprøjtes tæt med sprøjtegifte

Besøget sker i forbindelse med miljøminister Ida Aukens sommertur og Ella Maria Bisschop-Larsen vil forsøge at sætte særligt fokus på specielt landbrugets brug af sprøjtegifte:

- En af truslerne mod natur og miljø er de alt for store mængder sprøjtegift, der årligt spredes ud over landet. Tænk engang, at der giftsprøjtes så tæt, at vi i Danmark stort set ikke kan producere økologisk honning. Giftene gør også, at blandt andre harer, agerhøns og viber mister deres unger fordi, der ikke er føde nok på markerne. Og sprøjtegiftene siver ned til vores grundvand så drikkevandsboringer lukkes, advarer Ella Maria Bisschop-Larsen.

Giftmængden falder ikke, men stiger

Og det går den forkerte vej, Forbruget af sprøjtegifte er steget uafbrudt siden 2000. Også graden af giftigheden i de midler, der sprøjtes med, er steget. Det er stik imod alle anbefalinger om, at brugen af sprøjtegifte af hensyn til natur og miljø skulle reduceres. Miljøministeren på sin side har lanceret en sprøjtemiddelstrategi med differentierede afgifter på sprøjtemidler. Afgifterne skal få landbrugets brug af sprøjtegifte ned med 40 procent inden 2015.

Landbruget skal tage ansvar

- Det sker med statsgaranti ikke. Der skal hives i helt andre håndtag. I Danmarks Naturfredningsforening har vi som det væsentligste peget på at friholde de områder, hvor der dannes og indvindes drikkevand, for sprøjtegiften. Og i stedet for at kræve betaling for ikke at forurene vores grundvand med sprøjtegifte, burde landbruget tage ansvar. Når sprøjtegifte beviseligt findes i grundvandet, må det da være enhver landmands pligt at undgå det for vores og fremtidige generationers skyld. For nok har landbruget fået retten til at dyrke jorden – men da ikke retten til at forurene den, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Regeringen skal tage ansvar

Og der er flere redskaber i værktøjskassen. Ministeren kan blandt andet sørge for, at fødevarer fremover mærkes, så forbrugerne tydeligt kan se, at dette æble eller denne salat har belastet natur og miljø og kan indeholde rester af sprøjtegifte. Og så kan miljøministeren sammen med skatteministeren sikre, at de varer, der belaster miljøet mindst, også bliver de billigste. 

- Se det ville være forbrugervenligt og det ville hjælpe natur og miljø i stor stil. Og så skal vi have langtidsparkeret giftsprøjten der, hvor grundvandet dannes og der, hvor vi henter drikkevandet op, må der hverken bruges gift eller gylle. På den måde kan ministeren sikre, at du, jeg og vore børn og børnebørn ikke fremover skal betale penge til landbruget for at lade være med at forurene så kostbar en ressource, som vores rene vand er, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs mere om landbrug
 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Ida Auken
Ministerbesøg. DN er vært for miljøminister Ida Auken på Skovsgaard Gods på Langeland.

Skovsgaard Gods

Bølgende kornmarker, grønne enge, kilometervis af levende hegn og masser af vandhuller fyldt med spændende småkravl er karakteristisk for Danmarks Naturfonds største ejendom, det økologiske gods Skovsgaard på Langeland. Skovsgaard Gods er et levende eksempel på, at landbrug og naturhensyn kan gå hånd i hånd

Skovsgaards landbrug og natur er åben for besøgende hele året rundt.

Læs mere Skovsgaard Gods

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk