Ny klimaplan lover godt

14. august 2013

Regeringens optakt til en egentlig klimalov er et solidt katalog over værktøjer til, hvad man kan gøre for at reducere CO2 udslippet. Men i sig selv fører kataloget dog ikke frem til målet om, at borgere, bønder og biler skal bidrage med seks procents CO2 reduktion frem til 2020.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening efter klimaminister Martin Lidegaard nu har udsendt sin klimaplan:

- Det er rigtig godt at få sparket gang i debatten om klimaudfordringen igen. Og det er dejligt, at der er mod til at pege på sektorer, der hidtil har været friholdt fra at bidrage til at dæmme op for CO2 udslippene. Særligt positivt er det, at regeringen peger på virkemidler, der udover at gavne klimaet også boner rent ud på natur og miljøområdet. På den måde er der potentiale i kataloget, men for at det skal blive en succes, kræver det et solidt lov-ophæng. Det forventer vi så kommer med den opfølgende klimalov, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Jorder ud af landbrugsdriften giver gevinst på alle fronter

Foreningen hæfter sig særligt ved, at regeringen konkret peger på at tage 185.000 ha jorder ud af landbrugsdriften. Det bakker DN op om:

- Et udtag af jorder vil ikke blot give en betydelig klimaeffekt, men vil også bremse op for det tab, vi har af den biologiske mangfoldighed og ikke mindst gavner det vores vandmiljø. Og så kan udtag af jorderne også være en del af klimatilpasningen i øvrigt. Så det er en ren vindersag – også for landbruget, der får en gratis løsning på deres forureningsproblemer.

Også Klimakommissionen, De Miljøøkonomiske Vismænd og Natur og Landbrugskommissionen peger på denne løsning, fordi her får alle virkeligt noget igen for pengene, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Uden klimalov - ingen klimamål 

Også transportsektoren og de private husholdninger skal levere på CO2 kontoen. Reelt er der dog blot tale om, at de tre berørte sektorer tilsammen skal bidrage med en procent årligt.

Til sammenligning bidrager Danmarks Naturfredningsforenings 75 klimakommuner hver i sær med mindst to procent årligt.

- Vi foreslår, at der i den kommende klimalov opsættes forpligtende mål for de forskellige sektorer. Vi ved af erfaring, at man i klimakommunerne efterspørger, at alle tager et ansvar og vi ved ligeledes erfaringsmæssigt, at frivillighed sjældent fører vidt, når vi taler om transport og landbrugssektorene, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er glad for, at klimaet nu igen er på dagsordenen:

- Det hjælper ikke at stikke hovedet i busken og sige, at vi gider ikke gøre noget, når de andre ikke gør noget. Så det er godt, at klimaministeren nu igen forsøger at sætte arbejdet på skinner. Men viger regeringen tilbage fra at handle på dette katalog, så kan den gode intention være tabt på gulvet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Klimaplan fremlægges
Regeringens klimaplan. Regeringen fremlagde deres klimaplan, hvor de blandt andet vil tage 185.000 ha jorder ud af landbrugsdriften. Det skal være med til at reducere udledningen af CO2.

Se anbefalinger fra andre

De Miljøøkonomiske Vismænd anbefaler, at der for at sikre den biologiske mangfoldighed bedre levevilkår skal ske en udvidelse af de åbne naturarealer, hvilket vurderes at udgøre ca. 44.000 ha eller godt 1 pct. af agerlandet. Og kvælstofbufferzonerne vurderes at omfatte ca. 200.000 ha, svarende til ca. 7 pct. af agerlandet.

Læs De Miljøøkonomiske Vismænds anbefalinger (pdf)

Natur og Landbrugskommissionen anbefaler, at det kommende landdistriktsprogram skal indeholde ordninger, der støtter udtagning af jorder og ændret arealanvendelse – blandt andet for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Læs Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger

Klimakommissionen anbefaler at tilbageføre de i dag intensivt dyrkede lavbundsarealer til natur eller dyrkning af bioenergi, da det vil binde kulstof og reducere lattergasudslippet.

Læs Klimakommissionens anbefalinger

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

 20 40 23 10
emb@dn.dk


 

Tine Gjerløv

Tine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk