Forbyd sprøjtegifte før høst

Landmænd sprøjter med sprøjtegiften Round Up for at få en lettere og billigere høst. Men det kan få store konsekvenser for drikkevandet, hvis pesticiderne siver ned i et vandmagasin. Danmarks Naturfredningsforening ønsker et forbud.

19. august 2013

I Sverige er det forbudt, men i Danmark sprøjter landmændene flere steder deres afgrøder med sprøjtegiften Round Up helt frem til høsttidspunktet:

- Det er etisk og miljømæssigt uforsvarligt at sprøjte markerne før høst. Vi ønsker et forbud, akkurat som de har i Sverige. Et forbud vil være et skridt på vejen til i det hele taget at få nedbragt mængden af de sprøjtegifte, som belaster natur og miljø og ikke mindst vores drikkevand, siger Thyge Nygaard, agronom i Danmarks Naturfredningsforening.

Han henviser til, at dansk brødkorn - avlet på kontrakt - ikke må sprøjtes før høst. Ikke fordi det er ulovligt, men fordi møllerne ikke vil stå inde for at skulle sælge det.

Stigende brug af mere belastende sprøjtegifte

Omkring 10 procent af arealet med korn bliver sprøjtet før høst, mens op mod 25 procent af rapsmarkederne bliver sprøjtet, vurderer planteavlskonsulent Torben Bach Hansen fra Agri Nord over for DR Nordjylland.

Danmark har i flere år kæmpet med et stadigt stigende overforbrug af sprøjtegifte i forhold til, hvad der er sat som naturens tålegrænse.

Sprøjtegifte går ikke alene i grundvandet, men betyder også, at agerlandets vildt har svært ved at finde føde til ungerne.

Der ikke bare sprøjtes mere. De seneste fem år er sprøjtemidlernes belastning på miljøet steget med mere end en tredjedel. Her tæller det med, at det økologiske areal sammen med randzonerne også medregnes i det areal, der sprøjtes, hvilket naturligvis vil få sprøjtegifttallene fremover til at se noget kønnere ud.

Pas på vores natur og miljø

For at beskytte drikkevandet foreslår DN, at der indføres:

  • Forbud mod brug af Round Up før høst
  • Ingen sprøjtegift i boringsnære beskyttelsesområder af hensyn til drikkevandet
  • Sprøjtefrie 6 meters zoner langs hegn og skove af hensyn til biodiversiteten
  • Konkret fremme af økologisk jordbrug som et miljø- og naturpolitisk virkemiddel på de arealer, hvor vand og natur lider skade af sprøjtegiftene
  • Tage arealer ud af landbrugsdriften og i øvrigt nedbringe forbruget pr hektar.

Læs mere på dn.dk/landbrug

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


Landbrug. Landmændene sprøjter flere steder deres afgrøder med sprøjtegiften Round Up helt frem til høsten.

Kontakt

Thyge NygaardThyge Nygaard
Landbrugspolitisk medarbejder

31 19 32 55
tny@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk