"Grøn finanslov” kræver trylleri

Der er gode intentioner, men regeringen skal trylle med de 800 millioner kroner, som i finanslovsforslaget er afsat til natur, miljø og klima, hvis vi for alvor skal have en grøn omstilling. Fordelt på tre ministerier og fire år, vil pengene ikke nå langt, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

27. august 2013

Regeringen vil med egne ord gøre alvor af den grønne omstilling med sit forslag til finansloven for 2014. 800 millioner kroner afsættes til investeringer i miljø-, klima- og natur over en fireårig periode. Pengene skal deles mellem Klimaministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet, som hver vil modtage en fast del af puljen.

De 800 millioner skal blandt andet medvirke til at realisere Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, og regeringens planer om en ressourcestrategi, der skal sørge for en bedre håndtering af vores affald, samt klimaplanen, hvis formål er at reducere landets CO2-udledning. Men i snit giver det 66 millioner kroner. pr år pr minister, og Ella Maria Bisschop-Larsen synes, at regeringen gør det svært for sig selv, når pengene skal fordeles på så mange områder.

- Præcis hvad, vi kan løse med de 800 millioner kroner, kommer jo helt an på, hvordan regeringen vælger at bruge pengene, men det er godt nok mange store udfordringer, de penge skal løse. Umiddelbart lyder det af små midler til at følge op på regeringens planer for både natur og miljø, ressourcer og klima, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Skov løser ikke alt

Det er endnu ikke aftalt, hvordan pengene skal fordeles mellem de tre ministerier, og hvordan de skal bruges i de enkelte ministerier, men fødevareminister Karen Hækkerup (S) har sagt, at hun vil bruge sin del af pengene på at gøre Danmark førende inden for eksport af økologiske fødevarer, klimaminister Martin Lidegaard (R) vil bruge penge på at realisere regeringens klimaplan, som skal medvirke til at reducere landets CO2-udledning, og miljøminister Ida Auken (SF), blandt andet prioriterer at få mere skov i Danmark. Et forslag, som kun løser en lille del af vores miljøproblemer, mener DN-præsidenten.

- Skovrejsning er godt til at beskytte drikkevandet, men hvis naturen skal have et markant løft, er det ikke den bedste måde at bruge pengene. Med de store opgaver vi står overfor med opfølgning på Natur- og Landbrugs-kommissionen, investeringer i økologi, drikkevandsbeskyttelse, genanvendelse af ressourcer og opfølgning på klimaplanen virker 800 millioner over fire år som et utilstrækkeligt beløb, når det sælges af regeringen som en ”grøn finanslov”, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun nævner som eksempel, at bare opfølgning på én af anbefalingerne fra Natur- og Landbrugs-kommissionen nemlig forslaget om en national naturfond, der skal skabe sammenhængende natur, vil kræve 300 millioner.

Tænk nyt

DN-præsidenten efterlyser nytænkning fra regeringen, når de store udfordringer på klima, landbrug og miljø skal løses. For eksempel en omlægning af skatter og afgifter, så det det bliver attraktivt at handle bæredygtigt – både som landmand, virksomhed og borger.

- Der er en tendens til at stille natur, miljø og klima op som noget vi kan gøre en indsats for, når vi har råd. Det er en forældet tankegang. Hvis regeringen mener grøn omstilling alvorligt, så er natur, miljø og klima tværtimod en forudsætning for, at vi har et godt samfund i fremtiden, siger hun.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Præsident i DN, Ella Maria Bisschop-Larsen
FINANSLOV: 800 millioner kroner lyder af meget, men fordelt over tre ministerier og fire år, vil det ikke give meget grøn omstilling, siger præsident i Danmark Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen

Hvad bruges finanslov-millionerne ellers til

Penge afsat til brug i 2014:

  • 4 milliarder til motorvej mellem Herning og Holstebro

Penge afsat til brug over flere år:

  • 1,45 milliarder til udvidelse af 6 km af Helsingør-motorvejen i 2013-15
  • Over 200 millioner kroner, heraf 30 millioner kroner i 2013, til forøg med at kæmpelastbiler på over 60 tons på de danske veje
  • Nye kampfly ventes at koste ca. 1 milliarder pr. stk. og det ventes at køb og drift af 30 kamply over de næste 30 år vil samlet koste 280 milliarder kroner

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk