Ny stor naturpark til København

Ny stor naturpark klos op af København er unik i europæisk sammenhæng og har stort potentiale. Men allerede i dag er Naturpark Amager en gevinst for københavnerne.

29. august 2013

Danmarks Naturfredningsforening lykønsker københavnerne med deres nye store naturpark, Naturpark Amager, der er tre gange så stor som Dyrehaven. Med den nye park har København fået et nyt grønt trækplaster, der med sin størrelse og beliggenhed tæt på København er helt unik i Europa.

Anerkendelse af naturen

 - Det er en glæde, når naturen som her anerkendes som en stor gevinst for os borgere. Så vi er rigtigt glade for initiativet, der med sikkerhed vil få endnu flere danskere ud i naturen, siger Nina Larsen Saarnak, leder af lokale sager i Danmarks Naturfredningsforening.

Den nye Naturpark Amager består af de allerede eksisterende naturområder på Amager og udgør omkring 3.000 hektar fordelt på henholdsvis Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden, Sydstranden og Dragør. Områderne er således ikke hver for sig nye, men ved at samle områderne opstår en storpark, der skal være med til at brande København som grøn metropol og sikre storbyens borgere et fantastisk grønt åndehul. Ved at slå områderne sammen under et, sikres også et samarbejde mellem de forskellige kommuner om naturpleje, anlæg af cykelstier, bålpladser med mere. 

DN kickstartede naturområdet

- Vi er glade for, at myndighederne har taget tråden op efter Danmarks Naturfredningsforening, der allerede i sin tid så det store potentiale i at sikre borgerne grønne områder klos op ad storbyen. Vi tog derfor initiativ til at frede hele Kalvebod-fredningen – ligesom vi fik gennemført fredningen af Kløvermarken, der ligger kun et stenkast fra Amager Fælled, siger Nina Larsen Saarnak.

Danmarks Naturfredningsforening har siddet med i arbejdsgruppen bag det storstilede projekt og ser frem til den videre udvikling af området. Vi skal fortsat sikre, at anlæg af nye stier m.m. respektere fredningen af arealerne og bakker op om hovedformålet, der er natur, landskab og rekreation. På den baggrund er foreningen kritisk over for København Kommunes planer om opstilling af vindmøller på Vestamager. 

Park fri for trafik og møller

- Det er i strid med formålet med de grønne kiler. Og det vil være i strid med det store fokus Naturstyrelsen har netop nu på udvikling af Vestamager som Naturpark Amager, der qua sin størrelse og beliggenhed nær Københavns Centrum er helt unik i en europæisk sammenhæng, siger Larsen Saarnak.

I dag græsser omkring 400 dådyr og 1.000 køer fælleden. Dyrene forbliver under hegn, mens den lokale skovrider overfor Berlingske Tidende oplyser, at biodiversiteten i området skal fremmes, så der bl. a. kommer flere sjældne fugle og flere sommerfugle.

Den nye naturpark bliver til i et samarbejde mellem bl. a. Miljøministeriet og Københavns Kommune, og naturparken afventer nu en endelig blåstempling af Friluftsrådet.
 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Hvad er en naturpark

Grundlaget for danske naturparker er en enestående natur, men også kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv er vigtige elementer i en naturpark. 

Naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.

Kilde: Friluftsrådet

Se kriterier og rammer for Danske Naturparker (pdf)

Kontakt

Nina Larsen Saarnak
Leder af lokale sager

31 19 32 38
nis@dn.dk 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk