Du klikkede på en kommune, som (endnu) ikke er DN-Klimakommune


Du kan hjælpe os med at overbevise kommunen om, at den skal tilslutte sig DNs klimakommune-ordning. Ordningen sikrer en stor synlighed og samtidig en stor troværdighed, fordi DN forlanger konkrete CO2-reduktioner år for år. Mere end 2/3 af de danske kommuner har tilsluttet sig ordningen!

Se herunder, hvordan du kan hjælpe - afhængig af, hvem du er.

Tilbage til Klimakommune-overblik

Borger og evt. medlem af DN

Er du borger i kommunen og evt. også medlem af DN kan du foreslå kommunen at blive DN-Klimakommune. Det kan du gøre ved at skrive et brev direkte til borgmesteren eller til kommunalbestyrelsen. Adressen kan du finde her.

Du kan også vælge at skrive et læserbrev til en lokalavis for på den måde at skabe debat omkring kommunens klimabelastning, og hvad man kan gøre ved problemet.

Koordinér gerne din indsats med DNs lokalafdeling i området. Du kan finde frem til din lokalafdeling her. Afdelingen er muligvis i gang med en lignende indsats for at øve det fornødne pres; din indsats kan ofte styrkes ved, at den er koordineret med andre indsatser.

Aktiv i DN

Er du aktiv i DN, kan du tage initiativ til at oprette en arbejdsgruppe, som tager ansvaret for at hjælpe kommunen til at blive DN-Klimakommune. Bestyrelsen kan uddelegere opgaven, så I kan arbejde selvstændigt og effektivt med sagen.

Sekretariatet har udviklet en række værktøjer og informationsmateriale, som gruppen kan rekvirere som udgangspunkt for arbejdet, kontakt Sigrid Korup Sørensen, 31 19 32 83, sigrid@dn.dk. Sekretariatet hjælper desuden gerne med gode råd og vejledning, kontakt Jens la Cour, 31 19 32 45, jlc@dn.dk.

Nøgleargumenterne for at blive Klimakommune er, at vi skaber en høj troværdighed og en stor synlighed, fordi vi leverer det eneste koncept, som sikrer årlige reduktioner i CO2-belastningerne fra kommunerne. Samtidig har kommunerne frie hænder til at gennemføre lige de projekter, som de selv finder væsentlige - blot reduktionen kommer i hus.

Ansat i kommune

Er du ansat i kommunen, kan du fortælle dine relevante kolleger om DN-Klimakommuner. For forvaltningerne, som jo skal arbejde med dokumentation af CO2-besparelser, har DN fået udarbejdet en vejledning til CO2-opgørelse. Denne sikrer på den ene side, at væsentlige tvivlsspørgsmål er besvaret og på den anden side, at kommunen kan fortsætte med egne systemer og procedurer.

Skal DN-Klimakommuner behandles på et byråds- eller udvalgsmøde, kan DNs sekretariat hjælpe med input til en indstilling, evt. via inspiration fra de indstillinger, som allerede har fået en række borgmestre til at skrive under. Kontakt Jens la Cour, 31 19 32 45, jlc@dn.dk.

Du kan også tage direkte kontakt med ansatte i de kommuner, som allerede har tilsluttet sig vores ordning. Kontaktdata fremkommer, når du fører musen over kortet på den side, du kom fra (hop til kortet igen). Her kan du få en snak med ligesindede om, hvorfor og hvordan de har taget skridtet. Klikker du på de grønne kommuner, får du endnu flere oplysninger om de enkelte klimakommuner.

Politiker

Er du politiker i kommunen, kan du starte med at hente vores introduktionsfolder om Klimakommuner. Her står kort og præcist om, hvordan vores ordning er skruet sammen, og hvad man som kommune får ud af at være med. Du kan også hente et eksempel på en borgmestererklæring, så du kan se, hvad det er, borgmesteren skriver under på.

Så kan du også hoppe tilbage til kortet for at klikke på nogle af de grønne kommuner - her kan du læse pressemeddelelser og andet om de kommuner, som har valgt at være med.

Har du lyst til at bringe sagen for byrådet eller på et udvalgsmøde, hjælper vi gerne med baggrundsinformation og materialer. Vi kan også deltage med et indlæg på et møde. Kontakt Jens la Cour, 31 19 32 45, jlc@dn.dk.