Ny stærk EU indsats for at passe på vores hjemmehørende dyr og planter

Invasive arter er et voksende problem i EU. Det ønsker EU Kommissionen at ændre på og fremlægger derfor det mest gennemgribende forslag for at sikre den biologiske mangfoldighed i 20 år.

9. september 2013

Mårhunde, Nilgæs og japansk pileurt får nu kamp til stregen. EU Kommissionen fremlægger nemlig i dag et forslag, der for alvor kan bekæmpe uønskede arter, der ikke hører til i den danske natur.

- Forslaget omfatter både forebyggelse, hurtig indsats når nye ikke hjemmehørende (invasive) arter opdages, og en indsats for arter, der allerede er et problem. Det støtter vi helhjertet op om, for arter som for eksempel mink og mårhund er en stor trussel mod vores hjemmehørende arter som for eksempel pattedyr og fugle, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Grænseoverskridende problem - ens indsats

Danmarks Naturfredninsforening noterer med glæde, at EU har sikret indsatsen, så vilkår og omkostninger er ens for alle EU- lande. Det betyder nemlig, at medlemsstaterne ikke kan gøre forskel i indsatsen.

Hele EU kæmper med arter fra andre dele af verden, som på kort eller lang sigt truer med at udkonkurrere de arter, der hører til i EU, og også kan medføre skader og sygdomme på skove og landbrugsafgrøder og derfor også ofte dyre for erhvervslivet.

- Problemet med invasive arter er grænseoverskridende, og vi er derfor afhængige af, at alle gør en indsats. Den nye forordning vil ikke ”kun” være et hensyn til naturen, men også til landbrug og skovbrug. Colorado-billen er kendt for at ødelægge landbrugsafgrøder. Og en række insekter fra bl.a. Asien vil være en katastrofe for dansk skovbrug, hvis de indslæbes til Danmark. Derfor er det på alle måder rigtig godt, at man nu prioriterer en forebyggende og bekæmpende indsats, siger Bo Håkansson.

Ser man bort fra Vandrammedirektivet, er det første gang i knap 20 år, at EU fremlægger juridiske regler, der skal sikre og fremme biodiversiteten. Forordningen om de invasive arter skal nu i høring i medlemslandene.

Læs EU Kommissions forslag: Invasive Alien Species

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


INVASIVE ARTER. EU Kommissionen fremlægger i dag et forslag, der for alvor kan bekæmpe uønskede arter, der ikke hører til i den danske natur.

Fakta om invasive arter

Invasive arter er et relativt nyt begreb. Det dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt.

I Danmark er minken bl.a. et problem fordi den kan gøre meget stort indhug i bestandene af vandfugle, små pattedyr med mere. Minken kan næppe udryddes fra Danmark igen. Mårhunden vil udgøre et tilsvarende problem, hvis den får fodfæste for alvor.

Kæmpe Bjørneklo, rynket rose og japansk pileurt er eksempler på invasive plantearter, der ”kvæler” alle andre planter på stedet og spreder sig eksplosivt.

I dag regner man med, at der i EU er omkring 12.000 ikke-hjemmehørende arter, hvoraf 10-15 procent af disse vides at have en negativ økologisk eller økonomisk. I perioden 1970 – 2007 øgedes antallet af invasive arter med 76 procent.