Danmarks sidste middelalderbygrænse skal fredes

Danmarks Naturfredningsforening vil frede Møllebakken på Ærø. Ingen andre steder i Danmark findes en så velbevaret historisk afgrænsning mellem middelalderby og kulturlandskab. En fredning vil sikre, at Møllebakken fortsat vil bestå som dansk landskabshistorie - og samtidig er det en unik kulturarv til kommende generationer.

11. september 2013

I dag sender DN sit forslag til Fredningsnævnet på en godt 18 hektar stor fredning af Møllebakken syd for Ærøskøbing i Ærø Kommune.

Det unikke ved området er, at netop her ved foden af Møllebakken er grænsen mellem den bevaringsværdige middelalderby og det åbne landskab med markerne endnu bevaret. Formålet med fredningen er at bevare landskabet med den historiske bygrænse og indkigget hertil, som det fremstår i dag – mere præcist som et landbrugslandskab uden bebyggelse og anlæg, oplyser Ann Berit Frostholm, Fredningsmedarbejder i DN:

- Der er lang tradition for i Danmark at fastholde klare grænser mellem by og land for at sikre marker, skove og naturområder mod spredt og uplanlagt byudvikling – et princip DN arbejder for at fastholde. Og netop her ved Møllebakken syd for Ærøskøbing er det lykkedes at holde på middelalderbyens former i mere end 200 år.

- Med fredningen kan vi fortsat opleve den klare grænse og sammenstødet mellem den velbevarede middelalderkøbstad og det åbne land, som førhen var så karakteristisk for købstæderne i hele landet. Vi har her en kulturarv, som vi ikke har råd til at miste i Danmark – og så har vi en betagende udsigt over det sydfynske øhav og ind over middelalderbyens kerne, som er værd at rejse langt for at se, siger Ann Berit Frostholm.

Bred opbakning til fredningen

Byens beboere har aktivt kæmpet for at bevare byens smukke afgrænsning gennem årene, og det er hidtil lykkedes at begrænse nybyggeri i den gamle middelalderkøbstad til et minimum. I mange år har Ærø Museum, DN Ærø, Ærøskøbings Byhistoriske Forening og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur ønsket at frede Møllebakken for sine klare landskabs- og kulturhistoriske værdier, siger Ann Berit Frostholm:

- Der er ingen akutte trusler imod arealerne i dag, men tidligere har der været fremsat forslag om udlægning af dele af området til parcelhusbyggeri. Vi har her et kulturhistorisk bevaringsværdigt miljø af national og formentlig også international værdi, og vi ønsker med en fredning at sikre en permanent bevaring af området. Kun på den måde kan det udelukkes, at ønsker om at udnytte fredningsområdet til byformål vil opstå i fremtiden.

Med en fredning af Møllebakken vil offentligheden få en forbedret adgang med flere nye stier, der vil binde de eksisterende veje sammen i randen af fredningsområdet. Fredningsforslaget lægger op til, at der kan opsættes informationstavler i området, så landskabet og de kulturhistoriske værdier kan formidles til de besøgende.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


FREDNINGSFORSLAG. Ved foden af Møllebakken er den klare grænse mellem den bevaringsværdige middelalderby og det åbne landskab med markerne endnu bevaret. En fredning skal sikre, at grænsen bevares.

Fakta om Ærøskøbing

Prisbelønnet for sin arkitektoniske arv
I 2002 modtog Ærøskøbing Europa Nostra Prisen for arkitektonisk arv, idet Ærøskøbing, som en ud af få byer i Danmark, fortsat rummer et intakt bymiljø fra middelalderen, som står i direkte og oprindeligt samspil med det omgivende åbne landskab. Byen og dens samspil med landskabet syd for Ærøskøbing har også været nævnt som et potentielt nyt verdensarvsområde under UNESCO.

Kulturhistorisk middelalderperle
Ærøskøbings historie strækker sig tilbage til 1100-tallet. De seneste 200 år er den gamle bydel stort set ikke vokset, hvilket har bidraget til bevaring af den markante overgang mellem by og land. Fra Møllebakken ses den gamle bydel samlet i en tæt klynge under kirkens store røde teglflade. Marker med husdyr og korn har gennem hundreder af år strakt sig helt ind til de haver, der i dag danner bygrænsen. Tilsvarende velbevarede grænse mellem landbrugslandskabet og et kulturhistorisk værdifuldt bymiljø kendes kun som fragmenter fra Ribe i Sønderjylland og Troense på Sydfyn.

Kontakt

Ann Berit FrostholmAnn Berit Frostholm
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 28 
abf@dn.dk
@ab_frostholm