Miljøeksperter: Regeringens indsats for miljøet skuffende

Mange sure og en del mutte smileyer, da Danmarks Naturfredningsforening på regeringens to års fødselsdag bad et hold miljøeksperter vurdere regeringens foreløbige indsats for miljø og natur, klima. Samlet set har politikernes indsats for miljøet og omstillingen til et mere bæredygtigt samfund været skuffende. Flere oplagte ideer er blevet droppet, andre udskudt, og de nødvendige bevillinger til miljøet har været alt, alt for små, lyder det blandt andet fra miljøeksperterne.

16. september 2013

Regeringsgrundlaget blev skrevet med rødt og grønt, da Helle Thorning-Schmidt og det nye hold af ministre efter valgsejren d. 15. september 2011 skulle formulere den nye S, SF og R-regerings visioner for Danmark fremtid. Nu skulle der andre boller på suppen, end dem som de foregående ti års borgerlige styre af landet havde serveret - ikke mindst på miljøområdet.

”Bæredygtighed, grøn økonomi og konkret indsats overfor stigende forurenings-problemer, ressourcemangel og klimaforandringer står meget højt på regeringens dagsorden”, stod der blandt andet i regeringsgrundlaget, som også beskrev, hvordan Danmark skulle forvandles til ”et grønt demonstrationsland” hvor ”miljø, klima og energi skulle tænkes med ind i regeringens beslutningsprocesser.”

Men regeringens evne til at leve op til de grønne ord i regeringsgrundlaget har samlet set været skuffende, vurderer et hold miljøeksperter, som Danmarks Naturfredningsforening har bedt om at vurdere S, SF og R-politikernes konkrete indsats for miljøet i løbet af regeringens første to år.

- Regeringsgrundlaget er på mange måder smukt og ambitiøst, men det bærer præg af at være skrevet af oppositionspolitikere, som glemte at overveje konsekvenserne af, at der ikke var penge og vilje til at holde fast, siger Henrik Sandbech, som er tidligere direktør for Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, og en af de fem miljøeksperter i DN´s ekspertgruppe.

Rent selvmord

Et af de områder i regeringsgrundlaget, som miljøeksperterne giver flest sure smileys er afsnittet om bæredygtig udvikling, hvor S, SF og R blandt andet beskrev, hvordan regeringen vil ”udarbejde en ny og forpligtende bæredygtighedsstrategi med faste mål og tidsgrænser (..)” og ”undersøge, hvordan mål for bæredygtighed kan integreres i den politiske beslutningsproces i Danmark.” Her er miljøeksperterne mildt sagt ikke imponerede.

- Det tror jeg ikke de mener - det er rent selvmord, siger den tidligere DMU-direktør Henrik Sandbech.

- Det er nok tvivlsomt, om sådanne benchmark i sig selv tjener til andet end unyttig beskæftigelse. Men miljøvurdering af lovforslag er utvivlsomt nyttigt, og det er ikke sket, siger professor i miljøret på Københavns Universitet, Peter Pagh.

- Der er ikke sket meget på dette område, siger en anden miljøjurist, Ellen Margrethe Basse, der er professor i miljøret og offentlig forvaltning på Aarhus Universitet.

Mens biolog og seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs mener at regeringens arbejde med en strategi for større bæredygtighed .. “forekommer helt ude af syne.”

Forjættende festtale

Også regeringens foreløbige indsats på skatte-og afgiftspolitik udløser en stribe sure smileyer, for i regeringsgrundlaget beskriver S, SF og R-politikerne, hvordan de vil ændre på skatter og afgifter for at ”sikre, at der skabes de rette incitamenter til at tænke og handle grønt” så det kan ”betale sig at spare på energien og reducere anvendelsen af pesticider” , som der står på side 27 i regeringsgrundlaget.

Professor i miljøplanlægning på Roskilde Universitet, Peder Agger, som også er medlem af Danmarks Naturfredningsforenings forretningsudvalg og formand DN´s planfaglige udvalg, er en af dem, som giver en sur smiley til regeringens indsats for en mere miljørigtig skatte- og afgiftspolitik.

- …fordi de fleste løfter er skrottet, kommenterer han.

- Gode intentioner men ingen handling, lyder det fra professor på Institut for Planlægning, på Aalborg Universitet, AAU, Per Christensen.

 -Det lød forjættende - men var bare festtale, konstaterer tørt Henrik Sandbech, mens miljøjurist Ellen Margrethe Basse giver politikerne en ”mut” smiley og opsummerer politikernes dilemma sådan her:

- Klima-, energi- og miljøministeren forsøger at prioritere klimaindsatsen og en ressourceeffektiv politik, men deres muligheder for at få det realiseret som den samlede regerings politik er begrænset. Og skatte- og afgiftsreglerne er ikke blevet ændret, som de lovede, siger hun.

Peder Agger synes at politikerne med regeringsgrundlaget viser en langt bedre forståelse af natur- og miljøproblemerne og en større ambition om at gøre noget ved dem, end tilfældet var under den tidligere regering.

- Men de første to år har været skuffende. Flere oplagte ideer er blevet droppet, andre udskudt, og de nødvendige bevillinger har været alt, alt for små, siger han.

Også tidligere DMU-direktør synes, det er skuffende hvor få af de ambitiøse mål i regeringsgrundlaget, som politikerne har arbejdet videre med i løbet af deres to første år ved magten.

- Set i lyset af de foregående ti års ørkenvandring for miljøet, var vi mange der så frem til at der nu skulle ske noget på miljøfronten - ja at Danmark måske nu igen skulle hævde sig internationalt. Men man må konstatere at der i vid udstrækning er tale om spin . Og politikerne bruger al deres energi på at forsvare en håbløs position i stedet for at melde klart ud at miljøet i realiteten ikke er prioriteret, siger Henrik Sandbech.

Intet nyt i trafikken

Også regeringens manglende initiativer for en mere miljørigtig trafikpolitik udløste en stribe sure smileyer fra miljøeksperterne. Regeringsgrundlaget lovede ellers at regeringen ville føre en ”ny transportpolitik” som blandt andet skulle gøre det ”attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive transport” og ”billigere at købe en energirigtig bil”.

S-SF-R politikerne lovede også en kilometerafgift på lastbiltransport og en betalingsring i hovedstadsområdet, som skulle ”nedbringe trængslen …. sikre billigere kollektiv trafik (..) og reducere luftforureningen og vejtrafikkens negative virkninger på sundheden.”

- Der er ikke sket meget på dette område, konstaterer Ellen Margrethe Basse.

- Vi venter stadig, siger Henrik Sandbech.

- Vi har set det samme billede i over 20 år, lyder det fra Per Christensen på AUC.

Glade smileyer til natur-landbrugskommission

Kun regeringens arbejde med klimaplanen og ministrenes hurtige nedsættelse af en Natur- og Landbrugskommission udløser en stribe glade smileyer fra miljøeksperterne. Fordi ”den allerede har været der” og ”arbejdede hurtigt”, som eksperterne formulerer det.

- Fin rapport, nu mangler kun handling, lyder det fra DMU seniorforsker Rasmus Ejrnæs mens miljøjurist Peter Pagh, forsyner regeringens ord om Natur- og Landbrugskommissionen med en forbeholden - men glad - smiley.

- Rapporten er lavet og efter min opfattelse god som grundlag – men anbefalingerne har ikke sat sig klare spor i de efterfølgende forslag til vandplaner. Men isoleret set vellykket, kommenterer Peter Pagh, mens plan-professoren fra Aalborg Universitet er mere kritisk.

- Rapporter hjælper ikke - vi har set SÅ mange kommissioner, nu kræver det handling, siger Per Christensen.

Danmarks Naturfredningsforenings præsident er langt hen ad vejen enig med miljøeksperterne i deres skuffelse over regeringen første to års indsats for miljøet.

- Regeringens naturpolitik er helt usynlig og opgjort dags dato, er der intet konkret sket i eller for naturen. Den tidligere regering talte om Grøn Vækst. Den nuværende taler kun om Vækst. Men vi vil have naturen tilbage på den politiske dagsorden og satser nu på at befolkningen og alle gode grønne kræfter i samfundet kræver det samme, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Se hele eksperternes vurdering af regeringens indsats for natur og miljø (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATUR-POLITIK. Regeringens natur-politik er helt usynlig, mener en række miljøeksperter, nu hvor S-SF-R regeringen har haft regeringsmagten i to år.

Eksperterne i DN´s følgegruppe

Peder Agger
professor i miljøplanlægning, Roskilde Universitet (RUC)
medlem af Danmarks Naturfredningsforenings forretningsudvalg,
formand DN's planfaglige udvalg

Peter Pagh
Professor i miljøret, Jura
Københavns Universitet

Henrik Sandbech
Tidligere direktør, DMU
Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet

Ellen Margrethe Basse
professor, dr. jur & jur. dr. (h.c.) miljøret og offentlig forvaltning,
Aarhus Universitet

Rasmus Ejrnæs
Biolog, seniorforsker
Institut for Bioscience
Aarhus Universitet

Per Christensen
Professor, Institut for Planlægning,
Aalborg Universitet (AAU)

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk