Danmarks nye sø sætter rekord

I sommeren 2012 blev et af danmarkshistoriens største projekter til naturgenopretning gennemført. Filsø, der indtil 1852 var Danmarks næststørste sø, blev over en periode på 100 år drænet og tørlagt. Sidste år blev søen så genindvandet, og med vandet er der kommet rekordmange fugle.

17. september 2013

Efter flere generationer som drænet landbrugsland blev Filsø sidste sommer indvandet og er nu igen blevet til søland med en helt unik natur og dyreliv.

Filsø er i dag en af landets største søer, og med en ny og spændende natur er den et besøg værd, fortæller Merete Vigen Hansen, formand for DN Varde:

- Filsø og al den nye natur, der er skabt omkring den på bare et år, har tiltrukket tusindvis af gæster her det første år. Faktisk er Filsø netop blevet udpeget til national seværdighed. I forbindelse med genindvandingsprojektet er der anlagt mange km nye vandre- og cykelstier ved søen og 3 fugletårne, så man kan opleve især fuglelivet på tætteste hold.

Filsøs nye indflyttere sætter rekord

Selvom Filsø blot er et år gammel, er den allerede bosted for tusindvis af fugle. Endda nogle helt nye arter, der ikke har været set i området rigtig længe og som også sætter dansk rekord, oplyser Merete Vigen Hansen:

- Allerede det første år ved Filsø har været en fuglemæssig succes. Det havde ingen forventet. Et havørnepar har for første gang ynglet tæt på søen og fået en unge på vingerne. Sandternen, en ret sjælden fugl i Danmark, har ynglet på en af de nye øer i søen. Det er første gang siden 1995, den har haft held med at yngle i Danmark. I august i år blev der sat dansk Skestorke-rekord med 188 fugle på øen Storeholm, og søen har også budt på 100 ynglende klydepar.

Merete Vigen Hansen forventer, at efteråret vil byde på masser af gæs, og måske kan der igen i år sættes dansk rekord i krikænder ved Filsø.

Dyrelivet trives ved Filsø

Det er ikke bare fuglene, der har fået glæde af den nye sø og områdets unikke natur. Vil man gerne opleve Danmarks største landpattedyr, krondyret, så er Petersholm Fugletårn ved Filsø et besøg værd.

Fugletårnet ligger mellem søen og nogle fodermarker, hvor krondyrene fouragerer i dagtimerne. Her kan opleves 150-300 krondyr, hvis man er heldig.

Søen er med sine ca. 915 hektar Danmarks sjette største sø.

Læs mere om fuglelivet på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside:

Mylder af liv i den nye Filsø

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Filsø
FILSØ. Den et år gamle Filsø er alleredere bosted for tusindvis af fugle. I august i år blev der sat dansk Skestorke-rekord med 188 fugle på øen Storeholm. Foto: Merete Vigen Hansen. 

DN er med i projektet

Danmarks Naturfredningsforening har helt fra starten af Filsøprojektet været repræsenteret i Filsø Naturråd, nedsat af Aage V. Jensen Naturfond.

DN Vardes lokalformand Merete Vigen Hansen er DN’s repræsentant. Sammen med repræsentanter fra DOF og Friluftsrådet er hun med til at rådgive Aage V. Jensen Naturfond i naturspørgsmål og lokale forhold ved naturgenopretningsprojektet for Filsø.

Læs mere om projektet på Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside

Kontakt

Merete Vigen Hansen
Formand for DN Varde
varde@dn.dk