Sejr for miljøet i Nordjylland

Store industrianlæg i det åbne land skal nu miljøvurderes på linje med alle andre store anlæg. Det fastslår en sag, DN netop har vundet i Nordjylland.

18. september 2013

En klage fra DN betyder, at Natur- og Miljøklagenævnet nu kræver en fyldestgørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne for Miljøet), før der kan træffes beslutning om et stort biogasanlæg ved Vrå.

DN klagede til Miljø- og Naturklagenævnet i 2011, da byrådet godkendte planlægningen af et stort biogasanlæg, som fylder otte hektar med op til 25 meter høje bygninger midt ude i det åbne land - uden at undersøge konsekvenserne for natur og miljø til bunds.

Anlægget var beregnet til at modtage op til 200.000 tons husdyrgødning om året, der skulle leveres af cirka 60 store tankvogne om dagen.

Principiel sejr

DN har nu fået medhold på en række punkter, hvor Natur- og Miljøklagenævnet underkender kommunens sagsbehandling. Sagen skal derfor gå om, og der skal udarbejdes en en VVM-redegørelse, som skal vise, om projektet overhovedet kan realiseres.

Landbrugspolitisk medarbejder i DN betegner det som en principiel sejr:
- Nu er det slået fast, at anlæg i det åbne land - som for eksempel biogasanlæg - skal miljøvurderes på linje med andre store industrianlæg, siger Thyge Nygaard.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


BIOGAS. Store industrianlæg i det åbne land skal nu miljøvurderes på linje med alle andre store anlæg. Det fastslår en sag, DN netop har vundet i Nordjylland.