Voksende økologi godt for naturen

Bier og blomster har det bare bedre, når giftsprøjten ikke har været fremme. Derfor hilser Danmarks Naturfredningsforening stigningen i det økologiske areal velkomment.

19. september 2013

Tilvæksten i usprøjtet landbrugsjord var på godt 5000 ha i 2012, hvilket betyder, at det samlede økologiske landbrugsareal nåede op på præcis 182.930 hektar. Det svarer stort set til arealet af Lolland-Falster. Væksten i det samlede økologiske areal var større i 2012 end i de foregående tre år, viser den årlige opgørelse fra NaturErhvervstyrelsen.

Stigning i økologiske landbrug er positivt

Danmarks Naturfredningsforening anser det for rigtigt positivt, at stadigt flere landmænd ønsker at lægge om til økologi.

- Det, at drive sin gård økologisk, er også at tage ansvar for sine omgivelser. Hver eneste gang, en hektar jord drives økologisk, spares vores fælles grundvand for forurening med blandt andet sprøjtegifte, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Undersøgelser viser desuden, at der findes 30 procent mere biologisk mangfoldighed i en usprøjtet mark. Således har bier, blomster, sommerfugle lettere ved at finde føde, når giftsprøjten ikke har været i brug.

73 procent flere øko-grise

De gode økologi-nyheder stopper ikke ved fremgangen af økologisk areal. Bestanden af økologiske grise kom i 2012 op på cirka 232.000 stk., hvilket er en fremgang på 73 procent i forhold til bestanden i 2007.

Danmarks Naturfredningsforening går ind for økologi fordi: Økologisk landbrug giver plads til en rigere og renere natur og et renere vandmiljø. Økologisk landbrug sikrer bedre forhold for husdyr. Det økologiske landbrug efterlader ikke rester af sprøjtegifte i fødevarer, grundvand og drikkevand.

Der skal gøres endnu mere

Regeringen er dog langt fra i mål, når det gælder en fordobling af det økologiske areal. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at der skabes rammer, der sikrer:

  • Omlægning af skatter og afgifter, så det bliver billigere at handle bæredygtigt
  • Bedre afsætningsmuligheder - herunder krav om, at al offentlig bespisning er økologisk.
  • Omlægning af offentligt ejede arealer til økologi.
  • Viden og kompetenceudvikling hos landmænd.
  • Midler til forskning og udvikling af økologiske produktionsmetoder, så udbytter og miljøpåvirkningen bliver forbedret.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


ØKOLOGI. Bier og blomster har det bare bedre, når giftsprøjten ikke har været fremme. Derfor hilser Danmarks Naturfredningsforening stigningen i det økologiske areal velkomment.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk