Fredning af Holbæk Fælled sikrer plads til moderne friluftsliv

Holbæk Fælled er nu fredet. Det 185 hektar store grønne område i Holbæks sydøstlige udkant har med sin placering tæt på byen været flittigt benyttet af byens borgere igennem århundreder – og sådan vil det blive ved at være. Fredningen af Holbæk Fælled betyder nemlig mere moderne friluftsliv og plads til fysisk aktivitet for alle.

24. september 2013

Med sine næsten to gange to kilometer i areal er Holbæk Fælled et stort rekreativt område, der grænser helt op til Holbæks byområder i øst. Det er nu fredet for eftertiden, blandt andet for at udvikle fælleden som et robust grønt område med mange forskellige muligheder for fysisk aktivitet, motion og friluftsliv, oplyser Christina Steenbeck, fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening:

- Fredninger bliver tit misforståede som gammeldages og lukkede naturområder, der skal i glas og ramme, og hvor ingen må færdes og naturen ikke må bruges. Holbæk Fælled er et godt eksempel på, at en fredning også kan være til for at sikre et område, som det eksisterer i dag med alle de friluftsaktiviteter, der foregår.

- Vi har fredet fælleden for at fastholde og samtidig forbedre området som det bynære naturområde, det er, og også for at sikre og forbedre levevilkårene for planter og dyr. De to ting - benyttelse og beskyttelse - kan godt gå hånd i hånd, fastslår Christina Steenbeck.

Helt ny og også gammel natur

Et gennemgående karaktertræk ved fælleden er, at den er rig på vandhuller – både de sommerudtørrende og de småsøer, der er vandfyldte hele året.

Den nordlige del af fælleden er let kuperet med sine engarealer og har gennem tiden været mere overladt til sig selv, så den fremstår som den mest naturprægede del. Engene og småsøerne giver gode forhold for insekter, padder, fugle og planter.

Den midterste del af fælleden rummer tre mindre nyplantede skovarealer og tre relativt nyetablerede småsøer.

Den nære lokalisering til det mere naturprægede nordlige område har haft en gunstig effekt på naturgenopretningsprojektet med de nye søer, da dyr og planter hurtigt har spredt sig hertil.

Motionslabyrint og sansestier

Den bynære beliggenhed betyder, at området har en alsidig udnyttelse. Det er alt fra hundeluftere, motionister, børnehavebørn på tur til folk, der bare skal have et pusterum med lidt frisk luft, der benytter fælleden.

Fredningen åbner for muligheden i at området omkring de nye søer kan udvikles til familiebesøgsområde med bænke, grillpladser, legearealer og shelters.

I en del af fælleden kan der også etableres lette støttefaciliteter til inspiration for motionister, fx Mopælap (MOtivationsPÆdagogiskLegeAtletikPlads), løbestier, motionslabyrint, sansestier og andre aktiviteter.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


FREDNING. Holbæk Fælled med sit fine kupperede landskab. Selv om vinteren som her indbyder fælleden til en god gåtur. 

Holbæk Fælleds historie

Oprindeligt fungerede fælleden som mark- og græsningsområde, der blev drevet af byens borgere fra gårdene, der lå inde i byen. I 1914-1982 blev fælleden brugt som militært øvelsesområde, men efter at garnisonen blev nedlagt, blev fælleden købt af kommunen og udlagt som bynært, rekreativt område. Fælledens anvendelse har siden 1991 været reguleret af en lokalplan, hvis formål er at sikre områdets rekreative og biologiske værdier. 

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk