Video: Frivillige gav Melby Overdrev en hånd

Miljøminister Ida Auken og omkring 100 frivillige gav naturen en hånd, da Naturstyrelsen og DN Halsnæs den 15. september arrangerede 'Træk et Træ' på Melby Overdrev.

25. september 2013

Lyngen på den nordsjællandske hede Melby Overdrev blev renset for småtræer, da DN Halsnæs og Naturstyrelsen den 15. september inviterede til naturplejedag. Her kan du se en video fra begivenheden.


VIDEO: Heden fik en hånd.

FAKTA om naturpleje

Det giver god mening at fjerne de selvsåede småtræer fra heden.

Tidligere blev de holdt i ave af græssende husdyr, men nu er de fleste dyr på stald, og derfor får krat og buskads lov at overskygge og kvæle alt andet.

Hvis vi sørger for at holde heden fri for træer, sikrer vi en mangfoldig natur. Samtidig sikrer vi, at fremtidens generationer også har mulighed for at nyde de åbne, blomstrende vidder på Sjællands største hede.

Kontakt

Knud Pedersen
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs 
kknp@mail.dk
47 93 84 55