Ny miljøoplysningslov skaber uro

Lukker en ny oplysningslov om miljøet i virkeligheden ned for informationer om eksempelvis miljøforurening, og bliver det sværere at få indsigt i, hvordan miljøet egentligt har det? Danmarks Naturfredningsforening beder nu om en redegørelse for baggrunden for en ny miljøoplysningslov.

27. september 2013

Regeringen har sendt et nyt lovforslag om miljøoplysningsloven i høring. Formålet med forslaget er ifølge ministeriet dels at sikre, at miljøoplysningsloven stemmer overens med offentlighedsloven, dels at gøre loven mere brugervenlig.

Men forslaget skaber uro i Danmarks Naturfredningsforening, der er utrygge ved lovforslaget.

Uklar lov

- Vi er grundigt bekymrede. Når man ser lovforslaget, bliver man jo ikke betrygget i, at det åbner flere muligheder for indsigt. Vi vil bede Miljøministeriet om en redegørelse eller et møde for at få en forklaring på dette forslag, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har sammen med Friluftsrådet skrevet et høringssvar på sagen. De to foreninger baserer deres uro på et yderst kritisk høringssvar fra en af landets førende mediejurister, Oluf Jørgensen og formanden for Aabenhedstinget, Nils Mulvad.

Som et konkret eksempel peger Mulvad og Oluf Jørgensen på, at forsvaret ikke længere må oplyse om olieforurening på havet, hvis loven bliver vedtaget. ”Hvis der sker olieulykker på havet, er det da vigtige oplysninger for folket, men det skal som standard hemmeligholdes i den nye lov,” siger Mulvad til netavisen Altinget Miljø. 

Lov måske ulovlig

Af deres høringssvar fremgår det, at lovforslaget vil være i modstrid med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger, samt perspektiverne i Aarhuskonventionen.

Hvis frygten har hold i virkeligheden, vil den foreslåede lov således være i strid med internationale aftaler, samt EU-lov som Danmark er forpligtet i henhold til.

Michael Leth Jess peger på, at Danmark – og tidligere miljøminister Svend Auken – med Aarhuskonventionen har været et foregangsland for åbenhed på miljøområdet. Den åbenhed indebærer blandt andet, at NGO'er har nem adgang til miljøoplysninger.

Åbenhed er afgørende

- Jeg har svært ved at se motivationen bag dette nye forslag. Hvad er det for et problem, som man vil løse? I stedet synes jeg, at man på dette område har pligt til også i fremtiden at flage på den høje stang, siger han.

Den nye miljøoplysningslov kommer efter ændringerne af offentlighedsloven i foråret – her var debatten hård og kritikken skarp. Der lægges op til en lynbehandling af den nye miljøoplysningslov, der efter alt at dømme skal træde i kraft ved årsskiftet.

Læs foreningernes høringssvar til forslag om ny miljøoplysningslov (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


MILJØ. ”Hvis der sker olieulykker på havet, er det da vigtige oplysninger for folket, men det skal som standard hemmeligholdes i den nye lov,” siger Nils Mulvad til netavisen Altinget Miljø.

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk