Svendborg Kommune har klima-ambitioner

Klima-, Energi-, og Bygningsminister Martin Lidegaard landede i går en solcelleaftale, som giver langt flere mulighed for at være med i solcelleudbygningen. Eksisterende anlæg får 20 år mere   med den gamle ordning. Det er dog uklart, hvor fordelagtigt det bliver for private husejere at investere i solceller fremover.

I morgen skriver Svendborg Kommune under på en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) som klimakommune nr. 75. Det sker netop som FN’s klimapanel fremlægger sin klimarapport, der endnu engang bekræfter alvoren i klimaudfordringen. Svendborg Kommune løfter sin del af ansvaret og er klar til at tage klimaudfordringen op for hele regionen.

30. september 2013

Når Svendborg Kommune i morgen skriver under på klimakommuneaftalen med DN, forpligter kommunen sig til at nedbringe sit C02-udslip med mindst 2 procent frem til år 2019. Og Svendborg Kommune er kommet godt fra start med en allerede vedtaget klimapolitik, der har flere aktiviteter i gang på klimaområdet. Borgmester Curt Sørensen (S), Svendborg Kommune, lægger ikke skjul på, at kommunen med sin underskrift som Klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening forpligtiger sig endnu mere til at arbejde for klimaet:

- Vi har høje mål med vores klimapolitik i Svendborg Kommune. 30 procent af kommunens egne aktiviteter skal være dækket af vedvarende energi i 2020, og i 2040 skal vi være 100 procent forsynet med vedvarende energi. Derfor passer det fint med vores målsætning, at Svendborg bliver en del af Danmarks Naturfredningsforening klimakommuner.

Allerede i dag har Svendborg Kommune flere aktiviteter i gang på klimaområdet, oplyser borgmester Curt Sørensen:

- Vi har Energilandsby-5762 projektet i landsbyen Vester Skerninge, der giver alle borgere mulighed for at få besøg af en energirådgiver. Vi har også et innovativt energispareprojekt omkring besparelser i vores egne bygninger. Og så har vi et innovativt projekt sammen med Energitjenesten om at alle kommunens skoleelever fra 6.-9. klasser får undervisning om klima, energi og miljø, siger borgmester Curt Sørensen.

Regionen skal med

I Danmarks Naturfredningsforening er præsident Ella Maria Bisschop-Larsen glad for, at Svendborg Kommune melder sig på klimakommunelandsholdet, der nu tæller 75 klimakommuner, og at Svendborg Kommune har ambitiøse mål for egen kommune og også for regionen:

- Jeg glæder mig over, at der i byrådets vedtagelse om at blive klimakommune også lægges op til, at Svendborg Kommune vil forsøge at få de fem tilbageværende ikke-klimakommuner på Fyn med i samarbejdet. Og ikke mindst arbejde for få Region Syddanmark til at tilslutte sig DN’s klimaregionordning. Det vil jeg gerne kvittere for – det er dejligt med en ambassadør til at trække de sidste med i klimaarbejdet.

Tilsammen kan vi gøre en forskel

For Svendborg Kommune er et aktivt medborgerskab afgørende for, at klimaarbejdet i kommunen lykkes. Derfor er et andet af den sydfynske kommunes klimamål, at 20 procent af borgernes og virksomhedernes energiforbrug skal være dækket af vedvarende energikilder i 2020, fastslår borgmester Curt Sørensen:

- Kun i et tæt samspil med borgerne, vil vi for alvor kunne rykke. Derfor har vi allerede afsat penge til at ansætte en klimakoordinator, der skal sikre, at hele klima- og energiområdet får fokus i dagligdagen, og at vi arbejder målrettet og målbart med vores visioner og ønsker for klimaområdet.

Læs mere om klimakommuner


 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


KLIMAKOMMUNER. Svendborg Kommune har netop skrevet under på en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening som klimakommune nr. 75.

Klimakommunernes CO2-reduktion opgjort 2012

  • 61 procent af kommunerne sparede mere end de 2 procent CO2, de havde forpligtet sig til
  • 16 procent af kommunerne overholdt præcist aftalen om at spare mindst 2 procent CO2 om året
  • 16 procent havde næsten overholdt aftalen om 2 procents reduktion om året
  • 7 procent havde ikke overholdt aftalen, men alle havde taget initiativer, som i løbet af et år eller to forventes at give reduktion af CO2

Statistikken er baseret på svar fra 54 ud af de 74 klimakommuner. Resten mangler at afrapportere deres resultater.

Fakta om klimakommuner

75 af landets 98 kommuner er i dag med i Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale.  

Første kommune som skrev under på aftalen var Frederikshavn Kommune (efteråret 2007) Næste kommune, som træder ind i aftalen, er Svendborg, som underskriver aftalen i næste uge.

Klimakommune-aftalen forpligter kommunen til at reducere sit CO2 forbrug med minimum 2 procent om året i mindst fem år. Kommunen bestemmer selv, hvordan opgaven skal gribes an, men skal dokumentere CO2 -reduktionen i en årlig rapport, som bliver sendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Se alle klimakommuner

Kontakt

Jens la Cour
EU- og miljøpolitik og kampagne-
leder for klimakommuner

31 19 32 45
jlc@dn.dk