Indvielse af Naturstien "De tusinde Søer" lørdag den 28. marts kl. 15.00


Velkomst og lidt om projektet
Åbningstale ved Borgmester Mogens Gade og eventuelle andre talere.
Mogens Gade ”klipper snoren”
Vandring på naturstien til opholdspladsen
Musikalsk indslag
”Livet i vandhullerne” – sammen med naturvejlederen prøver børnene at fiske med net.
Der bydes på øl, vand og lidt at spise
Hvor: Ved Banestien fra Biersted mod Aabybro, ca. 800 meter fra stedet, hvor Banestien krydser Haldagervej
Alle er velkomne :-)

Pressemeddelelse - Frivillige ildsjælde åbner ny natursti:
Et utilgængeligt vildnis, der i mange år har været lukket for adgang, er på blot 16 måneder åbnet, så der nu er banet vej for bynære naturoplevelser. 
Biersted Landsbyråd og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i samarbejde med Jammerbugt Kommune, lavet en ny og spændende natursti på 500 meter i en skovbevokset mose, kaldet De tusinde søer. 
Tæt på Biersted by langs med Banestien på vejen mod Aabybro ligger området, der over årene var blevet glemt og tilgroet.
Ildsjæle fra Biersted Landsbyråd og DN i Jammerbugt fik den idé, at børn og voksne igen burde have mulighed for at opleve nær-naturen ved de mange vandhuller, fortæller formand for DN Jammerbugt, Søren Rosenberg: 
- Det har været hårdt og spændende arbejde, at anlægge den 500 meter lange sti, som nu slynger sig spændende igennem det 2 hektar område, med en flot anlagt plankebro over vandhullerne. Ved de mere tørre områder af stiforløbet, er der brugt flis som underlag. 

I samklang med naturen
Planlægningen af sti-projektet startede i september 2013, med tanke for, at der også blev taget højde for at en del af den skovbevoksede mose, blev uberørt af færdsel, så rådyr og ræven fortsat har et område, der er fri for menneskelige forstyrrelser.
Forud var der gået lang tids arbejde med at søge økonomiske midler til projektet, som fik tilsagn om støtte fra Jammerbugt Kommunes Kultur - og Landdistriktpulje, Spar Nord Fonden, Friluftsrådet og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber. Uden deres hjælp på i alt 280.000 kr. var projektet aldrig blevet realiseret.
- I efteråret 2013 trak vi i arbejdstøjet. Med motorsave og flishugger maskine fik vi banet vej igennem vildnisset. Havde der ikke været hjælp til arbejdet fra kommunens beskæftigelsesafdeling, så var projektet ikke blevet færdigt endnu, selvom frivillige ildsjæle har brugt ca. 300 timer til projektet, fortæller Erik Dragø, Biersted Landsbybråd.
Manuelt arbejde som i gamle dage
Udfordringerne var store, da De tusinde Søer - som navnet siger - består af mange vandhuller efter tidligere tiders mergelgravning - men også store terrænforskelle gjorde det yderst vanskeligt at arbejde med maskinkraft.
Et kæmpe bjerg træflis på 100 m3 skulle køres ud med trillebør som grundlag for stien i den tørre del af projektområdet. Kommunen bidrog gennem nyttejob-ordningen med dygtige folk, som i flere dage kørte flis ud til de planlagte strækninger. I efteråret 2014 startede arbejdet med plankebroen, som egentlig er flere broer i forskellige længder, ca. 200 meter bro i alt. Den lokale tømrermester var her entreprenør på opgaven.
Borgmesteren indvier den nye sti
Nu er projektet færdigt og DN Jammerbugt og Biersted Landsbyråd glæder sig til at se så mange som muligt til indvielsen lørdag den 28. marts kl. 15.00, hvor borgmesteren kommer og foretager den officielle indvielse. Der bydes på lidt at spise og drikke under musikalsk indslag og naturligvis skal der studeres, hvad vandhullerne gemmer på af spændende insekter og padder. Kommunens naturvejleder vil sætte navn på, hvad der fanges.
- Med færdiggørelsen af dette projekt, vil området forhåbentlig igen blive brugt både af lokalbeboerne, men også af cykelturister, som vil gøre holdt her og gå en tur, nyde naturen og spise sin mad, fortæller Søren Rosenberg fra DN Jammerbugt og fortsætter:
- Oplevelser i naturen for børn er læring for livet, og forhåbentlig vil områdets børneinstitutioner, skoler og spejdere mm. benytte området. Og der er plads til mange ved bord og bænke pladsen.
Til naturformidling og til inspiration om hvad man kan være heldig at opleve, er der opsat skilte med eksempler på dyr og fauna.

FAKTA - Historien bag projektet
De tusinde Søer har engang været fællesjord, hvor alle i Biersted kunne hente ler. Leret blev brugt til at lave stampede lergulve, eller man brugte leret til byggemateriale. Tidligere gravede man græstørvene(mønter) op til at lægge på tagryggen(mønningen). Området gik under navnet lergravene.
Senere blev det et sted, hvor børnefamilier og skolebørn tog hen for at fange vandhulsinsekter og fordybe sig i naturen.
Om sommeren tørrede de fleste søer ud, modsat foråret, hvor der var masser af vand i hullerne, deraf navnet De tusinde Søer.
Naturstien, der har en samlet længde på ca. 500 meter, ligger lige op til den gamle Aalborg-Fjerritslevbane. Banen blev nedlagt i 1969 og senere midt i 70-erne blev banestien asfalteret til glæde for de mange cyklister, lokale borgere samt turister som i dag flittigt benytter den regionale cykelrute 52 - mellem Vadum og Rødhus.
Over årene er De Tusinde Søer blevet så tilgroet, at man næsten ikke mere kunne komme ud til vandhullerne, og de små vandhuller trængte til at blive befriet, så lys og luft kunne hjælpe det biologiske liv her, især af hensyn til padder.
Biersted Landsbyråd og Danmarks Naturfredningsforening samt Jammerbugt Kommune har i fællesskab gennemført et natur-stiprojekt med henblik på at forbedre naturvilkårene for området.
Med anlæggelse af en sti med plankebroer over de våde områder, og med siddepladser hvor man kan nyde omgivelserne er naturområdet atter blevet tilgængeligt for Biersteds borgere og for turister og andre der færdes på Banestien.

Dette naturstiprojekt er finansieret af "Grønne Partnerskaber" som er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Biersted Landsbyråd, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune samt støttet af Spar Nord Fonden. De samlede omkostninger ved projektet er på ca. 280.000 kr.
Når man bevæger sig ad Banestien i udkanten af Biersted på vej mod Aabybro passerer man først på højre side det nye fritids- og aktivitetsområde ”Den Grønne Kile”. Umiddelbart derefter, ca. 500 meter fra Biersted by, på venstre side af Banestien, ligger et knap 2 hektar stort naturområde med mosebund og bevokset med løvtræer som Tjørn, El, Hyld m. f. samt forskellige arter af buske.
Området har gennem mange år gået under betegnelsen ”De tusinde Søer”, og det er fyldt med større eller mindre vandhuller, der efter sigende er opstået ved Biersted borgeres gravning af tørv fra mosen til opvarmning.
Naturområdet er ynglested for Bilag IV arten spidssnudet frø, samt tillige med en række almindelige Padder. I dag er De tusinde Søer så tilgroet, at man næsten ikke kan komme ud til vandhullerne, og de små vandhuller trænger stærkt til at blive befriet, så lys og luft kan hjælpe det biologiske liv her, især af hensyn til padder.
Jammerbugt Kommune, Biersted Landsbyråd og Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt Kommune er derfor gået sammen om projekt ”De tusinde Søer” med henblik på at forbedre naturvilkårene for området og for igen at gøre naturområdet tilgængeligt for Biersteds borgere og for turister og andre der færdes på Banestien.
Hensigten med projektet er at skabe adgang til søerne via en trampe sti med flis, som i de mest fugtige områder udformes med planker af træ, der er hævet en anelse over den fugtige mosejord. Et par steder langs stien skal der stå en bænk, hvor man kan holde en pause og give sig tid til at nyde og udforske den pragtfulde natur i området.
I forbindelse med projektet skal der foretages udtynding af en del af bevoksningen, således at lysindfaldet til vandhullerne forbedres, men der er stadigvæk masser af buskads og vild urørt skov, så dyrevildt mm har et frirum. Det er ikke meningen, at De tusinde Søer skal ligne en park, men derimod et tilgængelig naturområde med partier af vandhuller. Tidligere er dette område kendt af mange af børnene fra Biersted Skole, som har besøgt området i forbindelse med biologitimerne. Dengang kunne man fange lille vandsalamander, stor vandkalv, vårfluelarver, guldsmedelarver, vandnymfelarver med mere og om foråret var vandhullerne mod syd fyldt af haletudser.
Tidsplan:
Maj – december 2013: Udsendelse af ansøgninger til kommune og diverse fonde
Maj 2013 – februar 2015: Udførelse af projektet
Status pr. 1. november 2013 - Jammerbugt Kommunes Beskæftigelsesafdeling har fældet træer, så etablering af stien kan planlægges. Der er ryddet træer omkring vandhullerne, så lysindfaldene bliver forbedret.
Frivillige fra Biersted Landsbyråd og DN har arbejdet med at lave flis fra træerne til udlæg af sti. Og kommunen har haft nyttefolk i arbejde med at køre mere flis ud som grundlag for stien :-)
Sponsor og bidragsyder som har givet tilsagn om støtte til projektet:
Jammerbugt Kommunes Kultur og Landdistriktsmidler med 50.000,- kr.
Spar Nord Fonden med 20.000,- kr.
Naturstyrelsen Lokale Grønne Partnerskaber med op til 150.000,- kr.
Friluftsrådet med op til 80.000,- kr.
Billedkavalkade fra projektet, med de nyeste billeder øverst.

 

 

 

I uge 47 er Tømmerfirmaet Michael Frederiksen fra Biersted i gang med at bygge gangbroen

Udlægning af flis i samarbejde med frivillige fra Biersted Landsbyråd og DN


Arbejdet skrider frem

Afsætning af den kombinerede plankebro/flissti i vildnisset.

Sådan fremtræder området kaldet "De tusind søer" en dejlig sommerdag

 Det største vandhul trænger meget til at blive oprenset og få mere lys

Mod syd er væksten præget af gul iris, hvilket tyder på perioder med meget vand

 I det hele taget er der en frodig vækst med muligheder for skjulesteder til vildt.