Salget af sprøjtegifte på himmelflugt

Stik mod alle intentioner stiger salget af sprøjtegifte voldsomt. Danmarks Naturfredningsforening ønsker håndfast regulering for at skåne natur og drikkevand mod giftene.

5. november 2013

Nye tal viser, at landbrugets køb af sprøjtegifte eksploderer. Fra et ellers skyhøjt niveau i 2011 er der i 2012 langet 31 procent mere gift over disken.

En del af forklaringen er, at der fra juli kom højere afgifter på nogle af sprøjtegiftene og landmændene derfor har hamstret. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer politikerne til et forbud mod sprøjtegifte i særlige områder.

Sprøjtegiftfrie områder 

- År efter år har vi måtte konstatere, at forbruget af sprøjtegifte bare stiger og stiger. År efter år hører vi politikerne sige, at nu er det nok. Til dags dato har ingen for alvor turdet at sætte en stopper for giftforbruget. Men vi er mange borgere, der ikke ønsker rester af sprøjtegifte i vores natur og i vores vand – heller ikke under dagens grænseværdier. Derfor peger DN som det væsentligste på fremover helt at friholde de arealer, som er mest følsomme overfor sprøjtegiftene. Det gælder de områder, hvor der dannes og indvindes drikkevand, men andre og sårbare naturtyper helt skal friholdes, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Stadigt mere sprøjtegift

Foreningen anerkender, at regeringens nye sprøjtemiddelstrategi fra 2012 knapt har fået lov at virke. Regeringens mål er at reducere miljøbelastningen med 40 procent i 2015.

Men det ser ikke ud til at lykkes, mener DN. Foreningen ser den øgede mængde solgte sprøjtegifte som et soleklart udtryk for, at landbruget ikke opfatter blandt andet øgede afgifter på sprøjtegifte som andet end en sten i vejen i forhold til, hvad de selv ønsker at bruge af sprøjtegifte.

De miljøøkonomiske vismænd har også påpeget, at afgifterne skal være ganske betydelige for at give den ønskede effekt.

Løsningerne eksisterer

- Der foreligger intet, der giver anledning til at tro, at landbruget selv tager ansvar og reducerer brugen af sprøjtegifte. Det ændrer regeringens sprøjtemiddelstrategi desværre ikke noget ved. Der skal håndfast regulering til, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår:

  • Forbud mod brug af Round Up før høst
  • Ingen sprøjtegift i beskyttet natur eller i skov
  • Ingen sprøjtegift i boringsnære beskyttelsesområder af hensyn til drikkevandet
  • Sprøjtefrie 6 meters zoner langs hegn og skove af hensyn til den biologiske mangfoldighed
  • Konkret fremme af økologisk jordbrug som et miljø- og naturpolitisk virkemiddel på de arealer, hvor vand og natur lider skade af sprøjtegiftene.
  • Tage arealer ud af landbrugsdriften og i øvrigt nedbringe forbruget af sprøjtegifte pr hektar

EU kan - måske - hjælpe

Danmarks Naturfredningsforening ser netop nu på, om der kan være hjælp at hente fra EU, hvor et direktiv om bæredygtig anvendelse af sprøjtegifte fra 2009, stiller en række krav til beskyttelse af drikkevandet, og hvordan man skal forebygge angreb og dermed mindske sprøjtningen.  

Læs sammenfatningen af Bekæmpelsesmiddelstatistikken (pdf) 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


SPRØJTEGIFTE. Danmarks Naturfredningsforening ønsker blandt andet, at man ikke længere må sprøjte kornet umiddelbart før høst. Desuden skal de områder, hvor grundvandet dannes og indvindes friholdes fra sprøjtegiftene.

Trods årtiers indsats: Stadigt mere gift

Det samlede salg af sprøjtegifte i 2012 viser en stigning på 31 pct. i forhold til året før og en stigning over de sidste fem år på 46 pct.

Belastningsgraden af de solgte stoffer (altså hvor farlige giftene er for miljøet) er øget med 66 procent. Det kan forklares med, at det netop er de mest belastende sprøjtemidler, der vil stige mest i pris med den nye afgift, der blev indført 1. juli 2013 og derfor er købt til lager i 2012. 

Behandlingshyppigheden (altså hvor mange gange det danske konventionelt dyrkede landbrugsareal i gennemsnit ville blive behandlet med den solgte mængde sprøjtemidler, hvis alle sprøjtemidlerne anvendes på et år) steg fra fra 3,22 i 2011 til 3,96 i 2012. Det er en stigning på 23 procent i forhold til 2011.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken er udarbejdet på baggrund af salgstal.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk