Første bidrag til national naturfond er rullet ind

Kontoen mangler, men alligevel er det første egentlige bidrag nu rullet ind til oprettelsen af en national naturfond. Danmarks Naturfredningsforening har fået opgaven med at passe på pengene, indtil fonden er en realitet.

6. november 2013

Det første bidrag til en ny national naturfond er i dag rullet ind. Det skete, da den tidligere formand for Natur og Landbrugskommissionen, Jørn Jespersen, på Landbrug og Fødevares delegeretmøde i Herning fik Nykredits pris for sin indsats i kommissionen. Han modtog prisen, men gav straks pengene videre til Danmarks Naturfredningsforening:

- Jeg vil gerne bidrage til at skabe en bedre og rigere natur i Danmark og det kan en naturfond være med til. Men da der jo endnu ikke er et kontonummer at sætte pengene ind på, så videregiver jeg dem til Danmarks Naturfredningsforening, der skal passe på dem, indtil fonden forhåbentligt kommer lige om lidt, siger Jørn Jespersen.

Naturen på dagsordenen i Herning

Nykredits Jubilæumspris på 40.000 kroner blev overrakt på Landbrug og Fødevares delegeret møde i Herning. Her kunne omkring 800 fremmødte landmænd sammen med fødevareminister Karen Hækkerup og miljøminister Ida Auken overvære kommissionens tidligere formand få prisen for blandt andet at have været med til at skabe bedre dialog mellem parterne, være nytænkende og give operationelle bud på, hvordan natur og landbrug begge får vendt de røde tal på bundlinjerne til sorte.

- Jeg modtager prisen på hele kommissionens vegne herunder også følgegrupperne. Pengene går videre til en kommende naturfond, er det et udtryk for, at fonden dækker godt over hele kommissionens arbejde, der, hvis anbefalingerne gennemføres, vil gavne natur, miljø, klima og landbrug, siger Jørn Jespersen.

Konto for naturen alene

Danmarks Naturfredningsforening tager glad mod pengene og lover at arbejde videre for, at naturfonden bliver en realitet, så pengene kan videregives:

- Jeg vil gerne takke Jørn Jespersen for tilliden og den flotte gestus, der er med til at skærpe opmærksom på behovet for at få oprettet en national naturfond. Jeg lover, at vi fra DNs side vil fortsætte vores intensive indsats for at få fonden etableret og jeg glæder mig til at kunne sætte bidraget ind på en konto, hvor naturen er den eneste, der har hævekort. Jeg ser også dette som en anerkendelse af det gode og konstruktive samarbejde, vi havde under kommissionens arbejde, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Naturens egen bankkonto

Jørn Jespersens bidrag er det første konkrete private bidrag til en ny national naturfond. Men blandt andre Velux og Willum Fondene lover at matche statens beløb krone til krone.

Og en naturfond behøver ikke ligge langt ude i fremtiden. Enhedslisten har som en del af forhandlingerne ønsket et trecifret millionbeløb afsat til oprettelsen af netop en naturfond. Også Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har oprettelsen af en naturfond som en del af deres ønsker til en finanslov.

Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet målrettet og ihærdigt på at få en naturfond fordi, den kan frikøbe jorder med stort naturpotentiale. Det skal ske for at skabe den nødvendige sammenhæng i naturen og for at give plads til nye levesteder til de mange dyr, planter og insekter, der i dag ikke kan klare vilkårene i Europas hårdest dyrkede land.

 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Filsø
GENOPRETNING AF NATUR. Filsø er på bare et år igen blevet et rigt naturområde med titusindvis af fugle og mennesker, der nyder naturen.

Kampagne lægger pres på regeringen

Grønt opråb - annonce I oktober stod Danmarks Naturfredningsforening sammen med Danmarks øvrige store grønne organisationer bag et opråb til regeringen om manglende handling på det natur- og miljøpolitiske område. Et af målene er oprettelsen af en national naturfond, der skal være med til at skabe bedre og mere sammenhængende natur.

Det glæder derfor DN, at flere nu lægger pres på regeringen, så en naturfond kan blive en del af finanslovsforhandlingerne.

Læs mere om kampagnen

 

 

NATUR- OG LANDBRUGSKOMMISIONENS ANBEFALING: EN NATIONAL NATURFOND

  • Der skal oprettes en ny uafhængig, national naturfond. Fonden skal etableres ved selvstændig lovgivning og have egen bestyrelse, organisation og drift. Naturfonden skal gennemføre naturgenopretningsprojekter, etablere ny natur og forstærke indsatsen for natur og biologisk mangfoldighed i Danmark.
  • Naturfonden skal sikre en politisk fastsat, varig basisfinansiering på minimum 300 mio. kr årligt.
  • Naturfondens aktiviteter skal ikke erstatte men supplere og forstærke eksisterende offentlige og private indsatser for mere og bedre natur,
  • Det eksisterende jordfordelingsinstrument skal styrkes med en klar hjemmel til at gennemføre en bredere vifte af projekter, så det kan betjene både offentlige og private aktører i en situation, hvor indsatsen for mere natur forøges markant.

Læs mere om DN's landbrugspolitik

Se også til inspiration oversigt over gennemførte naturgenopretningsprojekter

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk