Biodi-hvaffer-noget?

Mere end halvdelen af danskere har aldrig hørt ordet biodiversitet. Men når de får at vide, at tab af biodiversitet betyder tab af dyre- og plantearter, synes de, at det er et alvorligt problem. Der er heller ikke mange danskere, som ved, hvad Natura 2000 er, og kendskabet i Danmark er mindre end i andre EU-lande, viser en ny meningsmåling fra de 28 EU-medlemslande.

12. november 2013

En ny meningsmåling fra EU-Kommissionen, som tager temperaturen på europæernes viden om biodiversitet og holdninger til emnet, viser, at markant færre danskere end EU-borgere i gennemsnit kender ordet biodiversitet og ved, hvad det betyder.

I Danmark svarer kun 20 procent, at de ved, hvad biodiversitet er, mens det i hele EU er 44 procent, og i lande som Tyskland og Østrig svarer hele 80 procent, at de ved, hvad ordet betyder. Det lave danske kendskab til ordet biodiversitet er en udfordring for miljøorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening, mener vicedirektør i DN, Michael Leth Jess.

-Jeg tror, det hænger sammen med, at Danmark er Europas mest opdyrkede land, og at mange danskere tænker på vild natur, som noget, der var i gamle dage, eller noget Danmark er for lille til. Vi mister stadig arter i den danske natur, og de danske natur- og miljøorganisationers vigtigste opgave i disse år at overbevise politikerne om at få sat bundproppen i inden 2020 og at vende udviklingen, siger vicedirektør i Danmarks Naturfredningsforening, Michael Leth Jess.

Problem at arter forsvinder

Forklarer man danskerne, at biodiversitet betyder rigdom af arter, og spørger om de synes, at tab af biodiversitet er et problem, svarer 77 procent, at det gør de. Mange danskere er altså bekymrede over, at naturen mister arter, men den danske bekymring er meget lavere end i resten af Europa, hvor hele 91 procent af borgerne i gennemsnit mener, at det er alvorligt, at dyre- og plantearter forsvinder.

- Den store udfordring i Danmark er, at de arter, vi er i færd med at miste, ikke er de store kendte dyrearter som for eksempel pandaen. Det er ret ukendte arter for de fleste mennesker, som for eksempel eremit-billen, sommerfuglen hedepletvinge eller fuglearten brushane. Der har vi som miljøorganisation en stor rolle i at fortælle om de stort set ukendte arter og deres værdi, siger Michael Leth Jess.

Undersøgelsen har også spurgt EU-borgerne, hvad de mener udgør en trussel mod biodiversiteten, og her svarer hele 85 procent af danskerne, at de mener, det intensive landbrug truer biodiversiteten ”meget” eller ”i nogen grad.” Og flere end 90 procent peger på forurening af luft og vand og olie- og industriforureninger som årsager til, at arter er truet.

Kender ikke Natura 2000

Borgerne i de 28 EU-lande er også blevet spurgt til, hvor meget de kender til Natura 2000-netværket, og hvad de mener, at EU skal gøre for at standse tabet af dyre- og plantearter, og her afslører tallene også en markant dansk uvidenhed, for hele 82 procent af danskerne svarer, at de ”aldrig har hørt om Natura 2000-netværket.”

Faktisk svarer kun seks procent af danskerne, at de har hørt om det OG ved, hvad det er. I resten af Europa siger 11 procent, at de kender Natura 2000-netværket.

Når de adspurgte danskere får oplyst, at Natura 2000 er et netværk af 26.000 naturbeskyttelsesområder over hele EU, svarer halvdelen, at de synes, den slags områder er ”meget betydningsfulde.” Det er meget lavere end i resten Europa, hvor tre ud af fire borgere i gennemsnit mener, at Natura 2000-netværket er meget betydningsfuldt.

- I Danmark er ”fredning” er et megabrand. Når folk kommer i naturen, ved de, at et fredet område er et særligt værdifuldt naturområde, hvor der er mulighed for store oplevelser. Nu gælder det om at forklare, at Natura 2000-områderne jo ikke ligger i Bruxelles, men er områder lige her i Danmark, som vi kan være stolte af, fordi de har en mission i den samlede europæiske naturarv, siger Michael Leth Jess.

Danskerne i undersøgelsen udmærker sig kun på et enkelt sted ved at være i front på miljøområdet, nemlig ved at være en af de nationer i Europa, hvor flest er medlem af en organisation, som arbejder for at beskytte natur og biodiversitet. Næsten hver fjerde i undersøgelsen siger ja til at være medlem af sådan en organisation, og det er kun overgået af Luxembourg, Østrig og Holland, hvor hele 43 procent af de adspurgte er medlemmer af naturorganisationer.

- Det passer meget godt med vores oplevelse, for vi kan jo se, at danskerne tager mere i skoven og på stranden end i biografer og på museer og biblioteker. Det, at så mange melder sig ind i foreninger som Danmarks Naturfredningsforening, er beviset på den kærlighed til naturen, der ligger lige under overfladen hos de fleste, og det ønske, jeg er sikker på, mange har om naturen som tilflugtssted i en travl hverdag, siger han.

Se EU-undersøgelsens resultater for hvert enkelt land (pdf)

 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


TRUET. Danskerne ved det ikke, men de risikerer at miste denne lille sommerfugleart. De områder, hvor engperlemorssommerfuglen lever, er nemlig i tilbagegang.

Definition på biodiversitet

Biologisk diversitet, mangfoldigheden af levende organismer. Biodiversitet kan beskrives på flere niveauer som fx genetisk diversitet eller som diversiteten af biologiske samfund eller økosystemer, men oftest bruges begrebet synonymt med artsdiversitet, dvs. antallet af arter inden for et nærmere afgrænset område.

Kommer af af det græske ord. "bios" som betyder liv  og det latinske "diversitas", som betyder forskelligartethed.

Kilde: Den Store Danske Encyklopædi

Resultater fra undersøgelse

Kendskab til ordet biodiversitet:

  • 20 % DK kender ordet biodiversitet og ved, hvad det betyder (EU resultat 44 %)
  • 22 % DK har hørt ordet men ved ikke hvad det betyder (EU resultat 30 %)
  • 58 % DK har aldrig hørt ordet biodiversitet (EU resultat 26 %)
    (det er en lille fremgang for kendskab til ordet både i DK og EU siden 2007 og 2010)

Kendskab til Natura 2000-netværket:

  • 82 % DK har aldrig hørt om Natura 2000-netværket (EU resultat  73 %)
  • 11 % DK har hørt om Natura 2000-netværket , men ved ikke hvad det er
  • 6 % DK ved hvad Natura 2000-netværket (en lille fremgang fra 2007)

Danske resultater fra 2013 EU Flash 379 om ”Attitudes towards biodiversity”

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk