Giftgrunde skal ryddes op

Danmarks Naturfredningsforening vil have ryddet op på de mange forurenede grunde, der findes i Danmark. Vurderingen er, at der findes 29.000 mere eller mindre forurenede grunde og at det vil tage mindst 50 år at rydde op med de 400 mio. kr. om året, der i dag er sat af til indsatsen.

13. november 2013

Det er for lang tid, mener Dannarks Naturfredningsforening, der ønsker flere penge til oprydningen.

- Forureningen udgør en trussel mod sundhed, natur og drikkevand. Derfor skal vi sørge for at få ryddet op. Vi foreslår, at midlerne hentes hos kemikalie-sektoren. Det bør gøres ved at basere flere og større afgifter på kemikalier i produkter ud fra disses farlighed – man kan starte med de oplysninger, der ligger i produktregistret.

- På den måde bliver oprydningen lagt oveni prisen på de værste kemikalieholdige produkter, men det vil jo også skabe et incitament til at forsøge at undgå de værste kemikalier, så der kommer synergi ud af det. Og da det pålægges produktet, så vil det være lige forhold for danske og udenlandske producenter, siger Christian Poll, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Kemikalie afgift til oprydning af gift

Det anslås, at der i Danmark er omkring ca. 29.000 forurenede grunde. 15.000 af disse er kortlagte, mens tilstanden for de resterende 14.000 er uvis. Af disse grunde er 130 de såkaldte store forureninger, der vil koste mere end 10 mio. kr. pr. stk. at rense op.

Det er i dag regionerne, der har ansvaret for at prioritere indsatsen omkring oprydningen.

Danmarks Radio har i forbindelse med Regionsvalget 2013 udarbejdet et kort over grundene. Region Hovedstaden er topscorer med 60 store jordforureninger.

Arsen, krom og kobber i giftige mængder

En af de bedst kendte forurenede grunde her, er den afspærrede Collstrop-grund. Her lå i 1960’erne en trykimprægneringsanstalt. Det eneste, der er tilbage fra den virksomhed, er godt 40 tons arsen, krom og kobber samt tjærestoffer med de særdeles sundhedsskadelige PAH-forbindelser.

Fra luftfotos kan man se, at der er bare pletter inde på grunden og at bevoksningen generelt er tynd og splejset – og sådan har det nu set ud i 40 år. Det anslås, at det samlet vil koste mellem 200 og 300 millioner kroner at rense grunden.

- De mange grunde er jo fortidens synder, hvor man ikke kan trække nogen i retten længere. Regningen kan altså ikke gå til forureneren, men er i dag samfundets problem. Men det har jo været kemikalie-virksomheder, og derfor vil det mest naturlige vel være at hente pengene i den sektor, siger Christian Poll.

Se DR's kort over de forurenede grunde

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Collstrop - forurenet grund
JORDFORURENING. Collstrop-grunden i Nødebo Krat er en af de bedst kendte forurenede grunde . På grunden, som i dag er afspærret på grund af jordforurening, lå i 1960’erne en trykimprægneringsanstalt.

Fakta om jordforurening

En gennemgang, foretaget af DR Nyheders Databaseredaktion viser, at der ud af de cirka 15.000 forurenede grunde i Danmark er cirka 130 såkaldte store jordforureninger i Danmark.

Store jordforureninger er myndighedernes betegnelse for forureninger, hvor den samlede regning for oprensning eller afværge vil overstige 10 millioner kroner.

Til sammen løber de store jordforureninger op i 3,7 milliarder kroner. Det svarer til ni gange regionernes samlede årlige jordforureningsbudget, og dermed er de dyre giftgrunde med til at sende boligejere, skoler og andre mindre rensningsprojekter bag i køen.

Kilde: DR

Kontakt