Hønsene tager skraldet på Samsø

DN Samsø og andre lokale ildsjæle på Samsø introducerer nu hønsehold som løsning på en del af den store mængde affald, der usorteret ryger direkte til forbrændingen. Samsø Hønselaug er et demonstrationsprojekt for organisk affald som hønsefoder. Projektet har fået støttemidler fra Miljøministeriets pulje for Grønne Ildsjæle. 

14. november 2013

Det lyder som en sjov idé, og så er der sund fornuft og god økonomi i projektet. Demonstrationsprojektet blev skudt i gang den 7. november på et borgermøde på øen og skal vise, at vegetabilsk husholdningsaffald er en ressource, der kan bruges til hønsefoder i stedet for at blive kørt til forbrændingen.

DN Samsø har sammen med iværksætter Birgit Holmboe skabt et omfattende projekt, der rummer jobmuligheder og adfærdsændringer mod bæredygtige fællesskaber på Samsø.

- DN Samsø består af ildsjæle, der arbejder for et levende samfund, og foreningen er rigtig god til at engagere hele øen, og vi er nødt til at drive forandringsprojekter, for at overleve som ø. Derfor er det her projekt både godt for den enkelte og for miljøet på kort og langt sigt. Og netop her på Samsø er vi sikre på, at det kan lykkes fortæller Birgit Holmboe, der har hus på Samsø og en af initiativtagerne til projektet sammen med DN Samsø.

Høns for enden af vejen

Projektet går i al sin enkelthed ud på, at etablere små fællesskaber med op til ti husstande, der slår sig sammen om at etablere og drive en hønsegård. Du kan også være med, hvis du ønsker selv at holde dine egne høns, blot du anvender dit vegetabilske affald som foder for hønsene, siger Rikke Due Clausen fra DN Samsø.

- Tanken er at vores organiske husholdningsaffald bruges til foder i en fælles hønsegård i princippet ’for enden af vejen’. Vi har en stærk fællesskabsvilje her på øen, og mange kan se ideen med at få æg, kyllinger, hønsekød og gødning i bytte for deres organiske affald.

Den affaldsfrie ø

DN Samsø har tidligere budt ind med initiativer til Samsø Kommunes Affaldsplan, der på sigt kunne lede vejen hen mod ”Den affaldsfrie ø”. Nu er timingen rigtig til at tage skraldet med hønsene.

Projektet kan på sigt skabe jobs, og med de kurser som projektet tilbyder, kan lokale hønsehyrder være med til at sikre, at besætningerne forbliver sunde og levedygtige. Og visionen er at etablere et hønselaug for 2000 husstande på Samsø, og at mindst 60 procent af øens husholdninger er medlemmer af øens hønselaug i udgangen af 2014. Hvis tilslutningen er stor nok, kan det på sigt betyde, at renovationsgebyret på Samsø reduceres, oplyser Birgit Holmboe.

Frivilligt hønselaug på flere niveauer

Man kan som medlem af Samsø Hønselaug bidrage på flere måder:

  • Man kan aflevere sit organiske affald til hønsegården.
  • Man kan være med i et arbejdende fællesskab ved at passe hønsene og levere organisk affald.
  • Man kan også vælge at lægge jord til hønsegården og være med i det arbejdende fællesskab.
  • Man kan være medlem af hønselauget med sit private hønsehold, blot man anvender sit affald, som foder for hønsene og overholder de retningslinjerne i hønselaugets vedtægter.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


SAMSØ HØNSELAUG. Frivillige ildsjæle på Samsø opretter hønsegårde for at nedbringe mængden af organisk husholdningsaffald på Samsø. 

Fakta om Samsø Hønselaug

Formålet med projektet er at nyttiggøre den vegetabilske rest fra husholdninger som foder for høns i stedet for at lade det forbrænde uden for øen.

KONTAKT

Projektets tovholder Birgit Holmboe, tlf.: 30 11 77 44, birgitholmboe@gmail.com