DN igen frikendt for injurier

Det er tilladt at sige, at landbrugets forurening hvert år er skyld i hundredvis af lukkede drikkevandsboringer. Østre Landsret slår fast, at tidligere direktør i Danmarks Naturfredningsforening, René la Cour Sell, ikke kan dømmes for injurier efter udtalelser i 2010 om landbrugets rolle i lukningerne. Det er resultatet af den nu afgjorte ankesag, som foreningen Bæredygtigt Landbrug har ført, efter de allerede for et år siden tabte sagen i byretten. En vigtig sejr for ytringsfriheden, lyder det fra DN.

19. november 2013

Danmarks Naturfredningsforenings tidligere direktør, René la Cour Sell, blev endnu engang frifundet for injurier mod landbruget, da Østre Landsret i dag afsagde dom i en ankesag anlagt af protestforeningen Bæredygtigt Landbrug.
Med afgørelsen slipper la Cour Sell dermed for at skulle berigtige sine ord om, at ”der er lukket 400 drikkevandsboringer de senere år – eller måske er det 300 – på grund af landbrugets sprøjtegifte.”

Udtalelsen faldt i et interview med Landbrugsavisen i 2010. Protestforeningen mente, at ordene var krænkende og til skade for dansk landbrugs omdømme, og de forlangte, at udtalelsen blev trukket tilbage. Det afviste Danmarks Naturfredningsforening, og Bæredygtigt Landbrug lagde derfor sag an mod DN’s direktør. Injuriesagen tabte de for et år siden ved retten i Roskilde, men dommen blev anket til landsretten, som nu altså har afgjort, at der ikke var tale om injurier.

Tilfreds med afgørelsen

Afgørelsen modtages med tilfredshed hos Danmarks Naturfredningsforening. Michael Vendelbo, som er jurist og direktør for økonomi og medlemmer i foreningen, er glad men ikke overrasket over sagens udfald, som han mener, er helt essentielt for miljødebatten.

- 90 procent af de solgte sprøjtemidler i Danmark anvendes af landbruget, og vi ved, at giften finder vej til grundvandet. Selvom man ikke kan vide, hvor den enkelte forurening stammer fra, er det sikkert, at landbrugets brug af sprøjtegifte forurener vores grundvand og drikkevand. Det skal man selvfølgelig kunne sige uden at risikere en dom for injurier, siger Michael Vendelbo.

Omkring 100 drikkevandsboringer må hvert år lukkes. En stor del af dem, fordi der findes sprøjtegifte over grænseværdierne.

Sagen afsluttet

René la Cour Sell fratrådte sin stilling i Danmarks Naturfredningsforening i foråret 2012, men Bæredygtigt Landbrug valgte at opretholde stævningen mod ham. Først nu er der kommet en afslutning på sagen.

Østre Landsret lægger i domsafsigelsen vægt på, at Danmarks Naturfredningsforening fungerer som ”offentlighedens vagthund,” og at organisationen derfor nyder en vidtgående ret til ytringsfrihed.

- Landsrettens afgørelse er først og fremmest en sejr for ytringsfriheden. Det er vigtigt, at vi som interesseorganisation åbent kan diskutere landbrugets påvirkning af miljøet uden at skulle frygte en retssag, fordi man kommer til at sige noget, som fornærmer en gruppe landmænd. Sagsanlæg er bare ikke nogen særlig konstruktiv debatform, siger Michael Vendelbo.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


FRIKENDELSE. Østre Landsret slår fast, at tidligere direktør i Danmarks Naturfredningsforening, René la Cour Sell, ikke kan dømmes for injurier efter udtalelser i 2010 om landbrugets rolle i lukningerne af danske vandboringer.

Kontakt

Michael VendelboMichael Vendelbo
23 34 78 10
miv@dn.dk  
Direktør, Økonomi og organisation