Nyt vådområde skal gavne miljøet og give naturoplevelser

Ved Alling Ådal sydøst for Randers er der skabt et nyt vådområde til gavn for natur og miljø. Samtidig giver nye stisystemer mulighed for at komme helt tæt på naturen i området. Frivillige i Danmarks Naturfredningsforening har bidraget til projektet.

20. november 2013

Alling Å og nederste del af Skader Å i Alling Ådal sydøst for Randers er ført tilbage til deres oprindelige leje, så de igen slynger sig gennem landskabet og skaber våde enge på begge sider af åen.

Resultatet er et nyt vådområde på 525 hektar, som strækker sig over 13 km.

Aktive i DN’s lokale afdelinger i Favrskov og Randers har fulgt og hjulpet projektet. En af dem er Otto Hansen, og han glæder sig over det nye område:

- Jeg bor tæt på området og glæder mig over, at vi nu har et smukt område, der både bidrager til at reducere udledningen af kvælstof til Randers fjord og giver lokal natur til skolen og spejderne i nærheden. Der er fx lavet en rampe, hvorfra børn kan fiske i åen, siger han.

Vådområdet forbedrer vilkårene for naturen, da der nu hverken må gødes eller sprøjtes i området. Og det holder kvælstof tilbage, så der udledes mindre i Randers Fjord.

Mere natur til oplevelser

Der er også skabt mulighed for at opleve det nye naturområde tæt på. Der er blandt andet lavet stier og en bro, der forbinder stisystemerne på begge sider af åen. Og et rekreativt område med bålhytte, shelters, toiletter samt borde og bænke er ved at blive bygget nu.

Senere vil der blive sat to fugletårne op. Placeringen vil afhænge af, hvor fuglene vil have deres foretrukne opholdssteder.

Frivillige i DN har bidraget til projektet

Aktive i DN Favrskov og DN Randers har deltaget i følgegruppen til projektet og bidraget til at lave det rekreative område.

Området blev indviet den 11. november 2013. Miljøminister, Ida Auken og de fire borgmestre fra Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs deltog i indvielsen.

Læs mere om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Alling Ådal
GENOPRETNING AF NATUR. For over 100 år siden blev Alling Å flyttet ud i kanten af engområdet, og Skader Å blev med høje diger afgrænset til et kunstigt forløb. Nu slynger de to åer sig igen igennem landskabet.