Danskerne vil have forbudt sprøjtegiften over deres drikkevand

Otte ud af ti danskere mener, at landmænd, gartnerier og skovejere bør forbydes at bruge sprøjtegift på de arealer, hvor der dannes grundvand, som bruges til drikkevand. Det viser en ny meningsmåling fra TNS Gallup.

26. november 2013

45 procent af de adspurgte danskere svarer at de er helt enige i et forbud mod brug af sprøjtegift på de arealer, hvor der dannes grundvand – også selvom det kan koste penge i form af en mindre effektiv produktion på arealet. Andre 35 procent erklærer sig ”overvejende enig” i sådan et forbud.

- Det viser, at danskerne sætter pris på, at vi har rent grundvand, som vi stort set kan pumpe lige op i hanerne og drikke, og at vi skal gå langt for at passe på det, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening og ekspert i sprøjtegiftenes virkninger på miljøet.

Omkring en tredjedel af Danmarks landbrugs arealvurderes at have ”særlige drikkevandsinteresser”. Det vil sige, at brug af sprøjtegift på netop disse arealer er særligt kritisk, og grundvandseksperter har længe peget på, at det er nødvendigt at beskytte drikkevandet bedre end de 25-meters zoner, som lige nu er obligatoriske rundt om vandværkernes drikkevandsboringer.

I praksis betaler en række kommuner da også udvalgte landmænd for ikke at bruge sprøjtegift på de marker, hvor der dannes grundvand, som pumpes op og bruges til drikkevand.

Både kvinder og mænd, unge og ældre viser lige stor opbakning til at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift. Kun 14 procent af danskerne synes ikke, det er nødvendigt med et forbud med sprøjtegift, der hvor grundvandet bruges til drikkevand.

Både røde og blå vælgere ønsker et forbud

Undersøgelsen er gennemført midt i november af analyseinstituttet TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening. Den viser, at støtten til et forbud mod sprøjtegift på de arealer, som har betydning for drikkevandet er størst blandt S-SF-R og Enhedslistens vælgere. Her siger hele 55 procent af vælgerne, at de er helt enige i, at drikkevandet skal beskyttes med sprøjteforbud, mens yderligere 29 procent er overvejende enige i, at et forbud er en god idé. Tilsammen er altså 87 procent af rød bloks vælgere positivt stemt for et forbud. 

Blandt Konservatives, Venstres, DF´s og Liberal Alliances vælgerne er den samlede opbakning til et forbud dog også høj. Hele 74 procent er enige eller overvejende enige i at et forbud mod sprøjtegift er en god idé, selvom det kan koste penge i form af mindre effektiv produktion.

- Det er interessant, at folk på tværs af partierne erklærer sig enige i et forbud mod sprøjtegift. Det viser bare, at når det kommer til ønsket om at passe godt på de fælles goder, som naturen giver os, så er vi ikke så forskellige endda, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Halvdelen: Staten skal kompensere for et tab

Danskerne blev også i undersøgelsen spurgt om, hvem, de mener, skal bære et eventuelt økonomisk tab, hvis politikerne indfører et forbud mod at bruge sprøjte på drikkevandsarealer, og her mener lidt over hver fjerde at det skal den landmand eller gartneri- eller skovejer, som ejer arealet, mens næsten halvdelen mener, at staten eller kommunen skal kompensere jordejeren, hvis han taber penge. 

Kun hver tiende mener, at vandforbrugerne skal bære den omkostning, som et sprøjteforbud kan give, for eksempel i form af højere vandafgifter, sådan som politikere i Folketingets miljøudvalg mener, kan være en løsning, og som loven allerede nu giver mulighed for.

- Danskerne har forståelse for, at det har en pris at passe godt på vores rene drikkevand, og at de mener, det er en samfundsopgave at sørge for, det sker, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.


 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Det har vi spurgt om

"Landmænd, gartnerier og skovejere, som bruger sprøjtegift, må i dag også gerne sprøjte på arealer, hvor grundvandet dannes.

Hvor enig eller uenig er du i, at det skal forbydes at bruge sprøjtegift, hvor der dannes grundvand - selvom det kan koste penge for eksempel i form af en mindre effektiv produktion på arealet?"

Tal fra undersøgelse om sprøjtegift

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Rikke LundsgaardRikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder i DN

23 20 30 07
rl@dn.dk