Repræsentantskabsmødet i Oksbøl var en succes

I weekenden samledes aktive fra hele landet til Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskabsmøde i Oksbøl. De mere end 240 aktive deltog engageret i workshop, debatter og afstemninger om foreningens arbejdsplaner og vedtægter. Weekendens stormøde sluttede med en smuk tur til Filsø i højt solskin.

27. november 2013

Årets repræsentantskabsmøde i Danmarks Naturfredningsforening blev som vanen tro holdt lokalt og denne gang i Oksbøl i Varde Kommune. Repræsentantskabsmødet var rigtig godt og anderledes på flere måder, og måske netop derfor gjorde det repræsentantskabsmødet i Oksbøl til en succes, siger Merete Vigen, formand fra DN Varde og weekendens vært.

Repræsentantskabsmøde på en ny måde

Mere tid til gode debatter og inspirerende oplægsholdere var opskriften på årets repræsentantskabsmøde. Som noget nyt blev også elektronisk afstemning afprøvet i stedet for papir og blyant, og en workshop om DN’s sigtelinjer med plads til gode diskussioner skabte en positiv stemning og et højt aktivitetsniveau til weekendens mange møder.

En kærlig opsang til DN

Rune Engelbreht Larsen holdt en fremragende tale, der gav foreningen seriøse, kontante og inspirerende indspark til arbejdet fremover. DN skal turde tage tabersager for at vinde – og DN skal have en synlig og skarp profil, var nogle af de mange gode råd. Rune Engelbreht er idehistoriker, forfatter og også kendt som kommentator i Politiken.

Naturen er i centrum i Rune Engelbreths tekster, og netop derfor blev han inviteret til at holde tale ved DN’s repræsentantskabsmøde for at dele sit syn på foreningens arbejde med hele repræsentantskabet.

Stort fremmøde

Personligt valgte medlemmer, medlemmer af forretningsudvalget, frivillige aktive og studenterafdelinger. Alle regioner var repræsenteret, og deltagere mødte talstærkt op fra 81 afdelinger. Helt fra Bornholm kom frivillige, der ligesom nordsjællænderne og Københavnerne måtte tidligt op lørdag morgen for at nå frem i tide.

Den lange rejsetid og flere togskift for at nå til Oksbøl slår ikke frivillige i DN ud. Humøret var højt og gensynsglæden stor blandt deltagerne ved repræsentantskabsmødet. Det er årelange venskaber, mange timers gode snakke, stærkt samarbejde og den fælles glæde ved naturen, der ligger til grund for flere af de aktives engagement i foreningen.

Det er noget svineri…

Sådan citerede præsident Ella Maria Bisschop-Larsen Troels Kløvedal i sin beretning om året i DN:

- Jeg er glad for, at der findes foreninger som Danmarks Naturfredningsforening, der slår i bordet. Naturen er noget, vi skal kæmpe for, og den havde været svinet mere til, hvis ikke det havde været for sådan nogle som jer (Troels Kløvedal).

Under klapsalver erklærede præsidenten sig enig med Kløvedal om den frivillige indsats for naturen, som bærer frugt. Ella Maria Bisschop-Larsen er samtidig stolt over det store frivillige arbejde i foreningen, der er med til at præge debatten og indsatserne for natur og miljø.

Læs præsidentens tale

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Repræsentantskabsmøde i Danmarks Naturfredningsforening november 2013
REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Repræsentanter fra lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening over hele landet deltog ved årets repræsentantskabsmøde, som blev holdt i weekenden i Oksbøl. Foto: Claus Nissen.

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Danmarks Naturfredningsforenings højeste myndighed.

Repræsentantskabet mødes 1-2 gange om året og har følgende hovedopgaver:

  • Beslutte DN’s overordnede politik
  • Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget
  • Godkende foreningens årsregnskab
  • Vælge præsident, vicepræsident og udvalgsformænd

Læs mere om DN's repræsentantskab