DN: Fantastisk med en ny naturfond

Danmarks Naturfredningsforening er glade for, at regeringen og oppositionen har lyttet til det massive grønne opråb, som blandt andre Danmarks Naturfredningsforening foretog i efteråret og som nu er udmøntet i en ny national naturfond.

27. november 2013

En ny dansk naturfond ser dagens lys. Danmarks Naturfredningsforening roser regering og oppositionen for at anerkende behovet for at give naturen et markant løft og for at have lyttet til de grønne organisationers ønske om en naturfond. Foreningen glæder sig over, at fonden, der i Finansloven hedder Den Danske Naturfond, har et løft af naturen som sin fornemste opgave.

Naturen tilbage på fode

- Det er rigtigt glædeligt, at Danmark nu har fået en ny national naturfond. På naturens vegne er vi også glade for, at vores pres på regeringen har båret frugt, så der nu er bred enighed i Folketinget om fonden. Med den nye finanslov er fonden levedygtig også efter et valg. Vores forventning er, at fondens indsatser skal ligge udover de indsatser, staten i forvejen har forpligtet sig til, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun hæfter sig ved, at staten garanterer plejen af de nye naturområder, hvilket er en ekstra bonus oveni naturfonden.

Biodiversiteten skal sikres

Ifølge Finanslovsteksten har Den Danske Naturfond sikring af biodiversiteten som hovedformål. Dermed er naturfonden det første egentlige politiske tiltag, der udelukkende rettes mod naturen.

Målet er, at Danmarks nye fond bliver på en milliard kroner. Den Danske Naturfond etableres i samarbejde mellem staten, Villum Fonden og Aage V. Jensens Naturfond. Fonden skal have en uafhængig bestyrelse.

- Ved at målrette opkøbene kan vi sikre naturen den sammenhæng, den mangler i dag og vi kan med opkøbene sikre de levesteder, dyr, fugle og planter i dag ikke har. Arealerne vil typisk være dårlige landbrugsjorder, men de kan blive gode for naturen. Vores forventning til fonden er, at vi nu år for år får lagt områder med stort naturpotentiale tilbage til naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Grønt opråb om naturfond

Naturfonden er en af Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger til, hvordan natur og landbrug side om side kommer på fode. Danmarks Naturfredningsforening stod tidligere på måneden sammen med Danmarks øvrige store grønne organisationer bag et opråb til regeringen om manglende handling på det natur- og miljøpolitiske område. Et af målene var netop oprettelsen af en national naturfond, for at få bedre og mere sammenhængende natur i Danmark, der er Europas hårdest dyrkede landbrugsland og et af de mest opsplittede.

I følge Miljøministeriet skal loven for Naturfonden være på plads i løbet af næste år, og fonden kan om cirka et år begynde at opkøbe og udvikle arealer. Udover natur, dyr og planter skal naturfonden også medvirke til at forbedre miljøet og reducere udledningen af klimagasser.

Se også til inspiration oversigt over gennemførte naturgenopretnings-projekter

Har du et forslag til område?

Har du et forslag til område, som du synes, at Den Danske Naturfond skal købe.

Danmarks Naturfredningsforening samler forslagene sammen og præsenterer dem for fonden, når den går i gang - tidligst i 2015.

Send dit forslag

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Filsø
NATURGENOPRETNING. Filsø er et godt eksempel på genopretning af natur. Et søareal på over 900 hektar omgivet af moser, enge, vandhuller og klithede er blevet genskabt. Projektet er gennemført af en privat fond. Foto: Claus Nissen.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk