Vi siger også nej tak

Danmarks Naturfredningsforening siger nej tak til visse former for erhvervssamarbejde.

Danmarks Naturfredningsforening har stigende fokus på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid, og jo flere penge, vi har at arbejde med, jo længere kan vi komme med vores sag.

Det vigtigste er dog, at samarbejdet bygger på en naturlig relation mellem ”sagen” og virksomheden. Vi har udviklet nogle retningslinjer, som sikrer at samarbejdet imellem virksomheden og Danmarks Naturfredningsforening kan bygge på gensidig respekt og ansvarlighed.

I retningslinjerne forholder vi os bl.a. til, hvem vi ser som mulige samarbejdspartnere, hvad samarbejdet kan bestå i, og hvornår vi kan blive nødt til at afbryde et samarbejde.

Strategiske valg og vurdering af partneren

DN lægger naturligvis særlig vægt på natur- og miljørelationerne i en samarbejdsaftale. Inden DN indgår i et samarbejde, vurderer vi derfor muligheder og risici ved et fremtidigt samarbejde – både fagligt og markedsmæssigt.

Vurdering af partneren Vurderingen handler især om:

  1. Virksomhedens profil i forhold til Danmarks Naturfredningsforenings sag, dvs. bæredygtig udvikling, natur og miljø. I den forbindelse lægger vi vægt på dokumenterede resultater frem for intentioner.
  2. Virksomhedens portefølje af produkter og ydelser, der bidrager til Danmarks Naturfredningsforenings sag.
  3. Virksomhedens tilslutning til anerkendte certificeringsordninger inden for miljø og bæredygtighed: Svanen, Blomsten, Økologimærkerne, FSC, Fair Trade, GOTS, Bedste energiklasse, EMAS, ISO14001 og ISO49001.
  4. Om virksomheden tager særligt ansvar ud over, hvad loven siger, og hvor konkurrenterne ligger. Det kan f.eks. være retursystem for virksomhedens produkter, reparation og vedligehold, produkter uden farlige kemikalier, genanvendte ressourcer, lave emissioner o.l.

Afbrydelse af samarbejde

Danmarks Naturfredningsforening har også udviklet retningslinjer for, hvornår vi afbryder et erhvervssamarbejde.

Afbrydelse af samarbejde Hvis

  1. Virksomhedens profil ændrer sig og bliver uforenelig med Danmarks Naturfredningsforenings sag.
  2. Virksomheden handler i strid med aftalen.
  3. Virksomheden bliver associeret eller involveret i sager, som kan skade Danmarks Naturfredningsforenings omdømme, bryde med forudsætninger i aftalen, eller på anden måde modarbejde Danmarks Naturfredningsforenings sag.
  4. Virksomheden ikke giver tilgang til nødvendig information, som kan afgøre, om der foreligger opførsel eller forhold, som kan være i strid med Danmarks Naturfredningsforenings krav i samarbejdsaftalen.
  5. Virksomheden overtræder dansk lovgivning.

Åben og troværdig kommunikation

Danmarks Naturfredningsforening har stor åbenhed om, hvilke initiativer og valg vi tager. Det gælder også for vores erhvervssamarbejder. Formålet med samarbejdet vil ofte være at fremhæve virksomhedens løsning som et grønnere valg, og derfor er der brug for stor åbenhed om, hvad det er virksomheden har valgt at gøre anderledes end konkurrenterne.

Som tommelfingerregel er vi meget interesseret i at gå i samarbejde med virksomheder, som kan dokumentere, at deres produkt eller ydelse ligger i den miljømæssigt bedste tredjedel af markedet. Det kan være svært at dokumentere den slags, og derfor lægger vi os helst op ad anerkendte mærkningsordninger, og vi anpriser kun produkter og ydelser efter nærmere aftale.

Til gengæld siger vi typisk pænt nej tak til virksomheder, som slet ikke har aktiviteter, der understøtter DN's sag. Her ville samarbejdet få karakter af grønvaskning.

Danmarks Naturfredningsforening er en uafhængig medlemsorganisation og vil aldrig kompromittere vores sag, fordi vi har et samarbejde med en virksomhed. Så selvom vi for eksempel samarbejder med en virksomhed omkring et grønt produkt, vil det ikke afholde os fra at kritisere andre forhold i virksomheden, hvis det måtte være relevant. Danmarks Naturfredningsforening kan altså fremhæve konkrete produkter, ydelser eller kampagner, men aldrig omtale en hel virksomhed som grøn eller bæredygtig.

Kontakt os

Yderligere informationer om DN’s politik omkring samarbejdspartnere, kontakt:

Lone Gudiksen Møller, Markedschef/Erhverv, tlf. 31 19 32 62, lgm@dn.dk

Christian Poll, Miljøpolitik medarbejder, tlf. 31 19 32 49, cpo@dn.dk

 

Læs mere om ...

... hvad et partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening kan gøre for din virksomhed.