Plan klar for ulvens fremtid i Danmark

Vildtforvaltningsrådet er nu klar med en plan for ulvens fremtid, og selvom det har været et år med heftig mediedebat om det store rovdyr, er der nu udsigt til at den fredede ulv kan få permanent opholdstilladelse i Danmark.

11. december 2013

Vildtforvaltningsrådet bestående af landbrug, skovbrug, jægere, Danmarks Naturfredningsforening og andre grønne organisationer er nu klar med et forslag til en forvaltningsplan for ulve i Danmark.
Dermed kan den fredede ulv se frem til en ”permanent opholdstilladelse” i form af en plan for, hvad, der skal ske, hvis den ellers så sky ulv alligevel skaber problemer, fordi den kommer for tæt på husdyr.

Spørgsmålet om, hvordan der skal være plads til ulve i et af Europas tættest befolkede lande, har hele efteråret været til behandling i Vildtforvaltningsrådet, som i dag enedes om rammerne for, hvordan den danske bestand af ulve skal forvaltes. Rådets indstilling skal efterfølgende præsenteres for miljøminister Ida Auken.

Minister: Glædeligt at ulven er tilbage

Ministeren har tidligere kaldt ulvens tilbagekomst til Danmark for »utrolig glædelig« og meddelte hurtigt, at der skal laves en forvaltningsplan for den fredede ulv, men spørgsmålet om, præcis, hvordan vi som samfund skal håndtere ulvene, sætter mange naturinteresser i spil, fortæller præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen

- Holdningsmæssigt er ulven den største udfordring på naturområdet i nyere tid. Det, at et så stort rovdyr genindvandrer efter 200 år, er noget næsten alle har en holdning til. Men i Vildtforvaltningsrådet har vi alle taget afsæt i, at når nu er ulven her, hvordan løser vi så de problemer, der følger med«, siger hun.

Ulvens genkomst i Danmark har sat gang i debatten siden der i slutningen af 2012 blev fundet en død ulv i Thy, hvilket bekræftede de langvarige spekulationer i, at ulve var indvandret fra Tyskland. I foråret 2013 kom der flere beviser på bordet, da en fåreavler i Midtjylland ved flere ulveangreb mistede mere end 20 får.

Hegn kan stoppe ulve-angreb

Vildforvaltningsrådet foreslår nu, at ulveangreb på husdyr begrænses ved at give tilskud til særligt ulve-sikrede indhegninger, og at landmænd og andre, som mister får eller andre dyr ved ulveangreb skal kunne få erstatning fra staten. Rådet anbefaler også, at Naturstyrelsen i ganske særlige tilfælde kan beslutte at skyde en ulv, der giver gentagne problemer, indenfor EU-naturbeskyttelsesdirektivets rammer.

- Det vi i Vildtforvaltningsrådet lægger op til, er en forvaltning, som efter vores bedste overbevisning skaber rigtigt fine rammer for ulvens tilstedeværelse, i respekt for, at det ikke skal være den enkelte husdyrholder, der bærer den økonomiske byrde, siger Ella Maria Bisschop-Larsen

Endelig skal forvaltningsplanen for ulv evalueres løbende, blandt andet for at sikre, at den også rummer en systematisk overvågning af ulvebestanden i Danmark.

Naturstyrelsens kort over, hvor ulven er set i Danmark


Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Ulv
VELKOMMEN. Både jægere, landbrug, skovejerne og de grønne organisationer mener, at der er plads til ulven i Danmark. Den fredede ulv er sky af natur og risikoen for angreb på mennesker er minimal.

Kan der leve ulve i Danmark?

Ja. Ulvene i Tyskland lever i høj grad også i et landbrugslandskab, som vores. Så længe der er føde, vil ulvene i princippet kunne leve her.

I Danmark vil de overvejende kunne leve af rådyr og krondyr og måske i nogen grad kunne tage får, i områder med fårehold.

Lær mere om ulven

Bo Håkansson

Bo HåkanssonBo Håkansson
Biolog

boh@dn.dk
22 27 51 57