DN: Reform af miljølovgivningen skal være til gavn for natur og miljø

Natur og miljølovgivningen skal forenkles. Danmarks Naturfredningsforening advarer, om at forenkling kan betyde svækket miljølovgivning, og opfordrer til at sikre tilstedeværelsen af stærke incitamenter til grøn omstilling i en ny lovgivning.

10. december 2013

Miljøminister Ida Auken vil rydde op i natur- og miljølovgivningen, den skal gøres moderne, enkel og gennemskuelig. DN kan se behovet for en oprydning, den skal bare have et højere formål.

- Reformen må have som mål at gøre det nemmere at forbedre natur og miljø. Og så må miljøministeriets lovgivning ses i sammenhæng med andre ministeriers lovgivning om f.eks. landbrug, energi og skatter og afgifter, som også har indflydelse på natur- og miljøområdet, siger Susanne Herfelt, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Mere ja tak

Miljøministeren giver udtryk for, at miljøpolitikken ikke kun skal forbyde ting, vi ikke vil have, men også gøre det lettere at udvikle ting, vi vil have. Susanne Herfelt er enig:

- Målet må være at få en progressiv regulering, så miljøbeskyttelsen til stadighed forbedres over tid. Der er behov for regulering, som fremmer innovation og ikke låser udviklingen fast i dagens teknologiske muligheder. Ud over et fokus på renere teknologi bør der også fokuseres endnu mere på adfærd. Afgifter kan spille sammen med lovregler for at fremme en ændring i retning af mindre miljøpåvirkning fra for eksempel industri og forbrug. Øget producentansvar er også et redskab med potentialer, siger Susanne Herfelt.

Lov med miljøforbedring som mål 

Ministeren nævner, at det i dag primært er landbruget, der forurener. En opfølgning på en nogle af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger vil ifølge DN være skridt på vejen til løsning af disse problemer.

Susanne Herfelt understreger vigtigheden af, at ministeren har både miljøforbedring såvel som forenkling som mål og Danmarks Naturfredningsforening vil fremadrettet følge oprydningsarbejdet tæt. En særlig arbejdsgruppe under Miljøministeriet skal komme med et forslag til den nye lovstruktur og vil involvere alle relevante interessenter og eksperter på området. På den baggrund forventes det, at miljøministeren vil kunne lægge et forslag frem i begyndelsen af 2015.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


MILJØLOVGIVNING. Takket være årtier med fornuftige miljøkrav til industrien har Danmark et stort forspring, når det gælder miljøteknologi. Industrien har stort set ryddet op efter sig. Nu mangler landbruget, fremhæver miljøminister ida Auken i en kronik i dagbladet Information.

Miljølovgivningen

Mere end 50 love og 500 bekendtgørelser fortæller i dag danske virksomheder, landbrug, kommuner og borgere, hvad de skal, hvad de må og ikke må og mange af miljølovene er fra en svunden tid:

Vandforsyningsloven er fra 1936, vandløbsloven fra omkring 1940, og miljøbeskyttelsesloven, som blev vedtaget i 1973, er på en række områder en videreførelse af de gamle sundhedsvedtægter fra 1858. Hver gang der kommer et direktiv fra EU, finder man et eller andet sted at putte det ind i de eksisterende love, eller man laver en ekstra lov og lægger den oven i de gamle. I dag har Danmark op mod 10 forskellige love, der regulerer det samme vand, skriver Dagbladet Information.

Kontakt

Susanne Herfelt
Direktør, Miljø & Klima

30 25 60 56
she@dn.dk

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk