Træplejeprisen 2013 gik til lokal borger

Dansk Træplejeforening har siden 2009 årligt uddelt en pris til en værdig modtager for en bemærkelsesværdig indsats for træer eller bytræer i Danmark. I år blev prisen tildelt Birgit D Kristensen fra Møldrup i Viborg for sin store indsats for at redde og efterfølgende få bevaret den gamle rønneallé i det nordlige Viborg.

12. december 2013

Fra Møldrup til Vester Tostrup ved Viborg løber den 1350 meter lange og meget smukke allé af stynede seljerønnetræer – en af de få tilbageværende danske seljerrønnealléer og måske også den ældste. Den er nu fredet i kraft af den store folkelige opbakning som Birgit D Kristensen, lokal borger i Viborg, fik iværksat, da alléen var truet af fældning i 2010 på grund af kommunens spareplan, fortæller Vagn Dissing, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Viborg:

- Birgit D Kristensen kontaktede os i Danmarks Naturfredningsforening i Viborg, og vi støttede op om Birgits forslag om at bevare rønnealléen ved at rejse et fredningsforslag. Fredningsnævnet afsagde kendelse om, at alléen skulle fredes. Det påklagede Viborg Kommune, men fik ikke medhold hos Natur- og Miljøklagenævnet. I dag er alléen fredet til stor glæde for byens borgere og alle os andre, der kan nyde den smukke tur igennem alléen mellem Møldrup og Vester Tostrup.

Træplejeprisen 2013 for at redde og bevare den gamle rønneallé

Birgit D Kristensen fra Viborg blev modtageren af årets træpris for sin store indsats for at bevare den gamle rønneallé. Gennem sit arbejde i den lokale tømmerhandel og som barnefødt i Møldrup har Birgit D Kristensen et stort kendskab til byens borgere, og her fik hun iværksat en underskriftindsamling, der hurtigt tog fart og blev til en folkelig protest imod fældningen af rønnealléen. Over 450 borgere skrev under – det svarer til en tredjedel af byens borgere, og flere har siden beklaget sig over, at de ikke fik mulighed for at skrive under og støtte bevaringen af alléen.

Ny officiel overrækkelse

Birgit D Kristensen var bortrejst, da Dansk Træplejeforeningens prisoverrækkelse fandt sted på Frederiksberg i København. I stedet tog Vagn Dissing, formand for DN Viborg, imod prisen på Birgit D Kristensens vegne, og Birgit får overrakt prisen personligt inden jul. Vagn Dissing arrangerer sammen med Borgerforeningen i Møldrup og Landbyforening i Vester Tostrup en særlig officiel overrækkelse for Birgit D Kristensen i starten af det nye år.

Dansk Træplejeforenings pris er en æresbevisning, og der følger ingen pengesum med, men i stedet et smukt trækunstværk af Allan Bo Jensen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

 Rønneallé i det nordlige Viborg
FREDET. Den smukke rønneallé i vinterdragt. Foto: Vagn Dissing december 2010. 

FAKTA – om den gamle rønneallé

Omkring 1920 var der en pensioneret skolelærer, der fik den idé at plante en allé langs vejen der forbandt de to byer Møldrup og Vester Tostrup. Det gjorde han egenhændigt, men fik givetvis tilskud til køb af planterne, og i 1922 fik han 50 kr. i tilskud af Hedeselskabet til vedligeholdelse af alléen. I 2007 efter kommunesammenlægningen overgik plejen af alléen fra den tidligere Møldrup Kommune til den nye Viborg Kommune. Møldrup Kommune havde gennem årene værdsat alléen højt og til enhver tid plejet den ved beskæring og efterplantning.

Da kommunens forvaltning i 2010 havde alléens fældning med som forslag i et sparekatalog, tog borgerne i Møldrup det som et varsel om, at den nye kommune ikke ville værdsætte alléen så højt som tidligere. En fredningssag blev rejst på initiativ af en lokal borger, og i 2013 stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet fredningen af Rønnealléen i Møldrup.