Affaldet hober sig op i julen

Ud over at være en hyggelig højtid, er julen også en forbrugsfest, som efterlader skraldespande og affaldssække fulde af gavepapir, emballage og madrester. I Holbæk har man undersøgt, hvor meget ekstra affald julen giver.

12. december 2013

Vi kender det alle sammen. Juledagene efterlader skraldespandene proppede, og mange må nok også en tur forbi genbrugspladsen, før hjemmet ligner sig selv igen. Holbæk Forsyning A/S, som står for blandt andet dagrenovation, modtager i julen lidt over 50 procent mere affald end i resten af året.

Beregningen er lavet på baggrund af data fra de to uger omkring jul i 2012, og den viser, at hver af kommunens husstande i gennemsnit producerer fire kg mere end resten af året. Normalt indsamler selskabet 200.000 kg om ugen, men i juleugerne er tallet altså en halv gang større.

- Men det er faktisk ret let at reducere. Det handler om at undgå madspild, holde affaldstyperne fra hinanden og så at bruge genbrugspladserne. Julen bliver jo ikke kedeligere af, at affaldsbeholderne ikke er overfyldte, siger Susan Münster, administrerende direktør i Holbæk Forsyning A/S.

Sorter skraldet

Det er ikke så mærkeligt, at vi producerer mere affald i december, for julen er nemlig den tid på året, hvor vi bruger flest penge i butikkerne. De sidste tre år omsatte detailhandlen i årets sidste måned for næsten 30 procent mere end gennemsnittet for årenes øvrige måneder. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De store mængder affald bliver ikke skabt og behandlet uden påvirkning af miljøet, men hvis man sorterer skraldet rigtigt, kan meget af det faktisk genanvendes i stedet for at gå op i røg i et forbrændingsanlæg. Det fortæller Sine Beuse Fauerby, som er miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

- Der er desværre stor forskel fra kommune til kommune på, om du kan få afhentet det sorterede affald hjemme hos dig selv, eller om du skal på genbrugspladsen med det. Men det er alligevel en rigtig god idé at sortere, for det er jo helt skørt, at værdifulde ressourcer brændes af og ender som ubrugelige slagger, siger Sine Beuse Fauerby.

Planlæg indkøbene

Hun opfordrer også til, at man tænker sig om, når man køber ind til jul. Man kan spare på både penge og verdens ressourcer, hvis man for eksempel køber genopladelige batterier til de elektroniske gaver, eller hvis man sørger for, at der ikke er mad, der går til spilde. Det kan man gøre ved at planlægge, hvor meget man køber ind og tilbereder, og ved at fryse resterne ned, så de kan holde sig i længere tid.

- Og så skal man også huske på, at selv en lille dims kan have givet en stor mængde affald i sin produktion og måske ikke er så nødvendig for julehyggen, siger Sine Beuse Fauerby med henvisning til en beregning, som Affaldplus har lavet.

Det sjællandske affaldsselskab har regnet sig frem til, at en lille, lysende julemand af plast på 111 gram i løbet af sin tilblivelse i Kina har generet ikke mindre end 1,1 kg affald. Og så er der også energiforbruget ved produktion og transport til den modsatte siden af jordkloden.

Affaldplus har også regnet på vores forbrug af gavepapir. Indpakningen er tynd og let, men deres beregning viser, at der i Danmark bruges mere end 800 tons af den kulørte indpakning – og til fremstillingen af papiret bruges hele 790 ton træ, 77.600 ton vand, 9.350 MWh energi og 840 ton kemikalier. Men det flotte indpakningspapir, som ikke ødelægges, når julegaven pakkes ud, kan sagtens gemmes til næste år.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

DN sorterer
JULESKRALD: Bunkerne hober sig op i julen, men hvis affaldet sorteres rigtigt, kan vi undgå, at en masse værdifulde ressourcer brændes af. Foto: Joachim Rode.

Sådan sorterer du juleaffaldet

For at de store mængder juleskrald, som ellers kan genanvendes, ikke bare skal gå op i røg, er det vigtigt, at det sorteres rigtigt. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Forsyning A/S sammen udarbejdet denne liste over typisk juleaffald, der bør sorteres for sig.

  • Papkasser – husk at fjerne plast, flamingo og de metalsnore, som tit holder produktet fast
  • Indpakningspapir – gem det til næste år eller put det i papircontaineren
  • Fedt og palmin fra blandt andet and og fra stegning af klejner skal ikke i afløbet. Det skaber problemer for renseanlægget. Lad det køle af og smid det ud sammen med det organiske affald.
  • Glas fra sild og rødkål kan genanvendes. Put det i glascontaineren uden låg eller aflever det på genbrugspladsen.
  • Elektronikaffald, for eksempel lyskæder, der ikke længere virker, skal afleveres på genbrugspladsen.
  • Batterier skal heller ikke i skraldespanden! Aflever dem i stedet i en battericontainer eller på genbrugspladsen. Den allerbedste løsning er dog genopladelige batterier.

Kontakt

Sine Fauerby

Sine Beuse Fauerby
31 19 32 51
sbf@dn.dk