DN søsætter storstilet naturprojekt

Hundredvis af danskere skal i de kommende år ud i naturens tjeneste for at indsamle data. I hver eneste kommune vil naturen således blive målt frem til 2020, og formålet med at sende de mange danskere i marken er at skabe varige naturforbedringer. Bag projektet, 'Biodiversitet hvor du bor', står Danmarks Naturfredningsforening, mens forskere fra danske universiteter kvalitetssikrer undersøgelserne.  

12. december 2013

Nu skal naturen tjekkes og Danmarks Naturfredningsforening inviterer alle naturinteresserede danskere med ud i felten. Foreningen står nemlig bag et nyt storstilet naturprojekt, som skal bidrage til at stoppe tabet af naturrigdomme og øge befolkningens kendskab til og interesse for naturen.

Sammen med nogle af Danmarks fremmeste biologiske forskere vil foreningen de kommende år sende hundredvis af danskere ud i naturen. Her skal de indsamle data, der kan fortælle om naturens tilstand og dermed også om, hvad der skal til for at få naturen tilbage på fode. Projektet skal køre frem til 2020 og koster omkring 13 mio. kr. De indsamlede data bliver open data. 

Projektet hedder 'Biodiversitet hvor du bor'.

Et unikt projekt

- Vi skal have sat fokus på vores natur og på, hvilke indsatser der skal til for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Takket være en generøs donation fra Aage V. Jensen Naturfond kan vi nu få undersøgt naturen i hver enkelt kommune og skabe varige naturforbedringer. Det unikke i vores projekt er den lokale dimension og målet om, at de indsamlede data skal gå på tværs af artsgrupper og udfylde huller i den nuværende viden, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

De indsamlede data vil desuden være af stor værdi for naturforvaltningen kommunalt og nationalt fremover og danne et vigtigt grundlag for forskere, myndigheder og naturforkæmpere.

Ildsjæle i felten

Forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter skal sammen med foreningen nu udvikle indikatorer for tilstanden i den biologiske mangfoldighed. Og så skal foreningen ud og engagere frivillige dataindsamlere, der skal i felten for at gennemføre årlige målinger af biodiversiteten i 98 kommuner fra 2015 til 2020.

De indsamlede data gør det muligt at gøre status for naturens tilstand i de enkelte kommuner, sammenligne kommunerne og løbende følge og formidle status og udvikling.

Den aktive inddragelse af forskerne i projektet giver sikkerhed for, at eksisterende viden og tidligere erfaringer om biodiversitet, indikatorer og dataindsamling, også fra lignende projekter i udlandet, kommer til at ligge til grund for dette projekts design og gennemførelse.

Endvidere står forskerne for en kvalitetssikring af både indikatorer og indsamlede data samt for den videnskabelige analyse af data.

Sikring af biodiversiteten

- I DN arbejder vi hver eneste dag for at sikre naturen både lokalt såvel som nationalt. Med dette projekt sætter vi ekstra skub i bestræbelserne på at sikre biodiversiteten i Danmark frem mod 2020, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

En undersøgelse fra EU viser, at 77 procent af danskerne synes, at tab af biodiversitet er et problem. Mange danskere er således bekymrede over, at naturen mister arter, men den danske bekymring er meget lavere end i resten af Europa, hvor hele 91 procent af borgerne i gennemsnit mener, at det er alvorligt, at dyre- og plantearter forsvinder.

Danmarks Naturfredningsforening håber med det store biodiversitetsprojekt, at stadig flere danskere får øjnene op for, hvor vigtigt, det er, at have en rig og mangfoldig natur.

Hvis du gerne vil høre mere om projektet

Skriv til os, hvis du gerne vil modtage løbende information om projektet og eventuelt deltage i indsamlingen af data.

Tilmeld din interesse

 


Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Grøn guldbasse
NATURRIGDOMME. En grøn pragttorbist er en af Danmarks omkring 30.000 arter. Men naturen er i hidtil uset tilbagegang, og vi mister arter hurtigere end nogensinde før. Danmarks Naturfredningsforening forsøger med et nyt stort projekt at sætte fokus på naturrigdommene ved at få danskerne ud i felten og tage pulsen på naturen.

Nyt biodiversitetsprojekt

Om projektet: Udvikling og indsamling af data vil have fokus på feltobservationer, og resultaterne skal optimalt set være handlingsanvisende for kommune, erhverv og lodsejere.

For at sikre et repræsentativt årligt datagrundlag for biodiversitetens tilstand og udvikling overvejes det at inddrage eksisterende georefereret information om arealtyper, beskyttelsesniveauer og arealanvendelse i kommunerne.

Indikatorerne på lokalt niveau skal kunne generere input til opfølgning på eksisterende nationale og internationale indikatorer for naturtilstand.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk