Skattefradrag for virksomheder

Læs mere om reglerne for skattefradrag for sponsorater og andre bidrag.

Klit

Erhvervspartnerskab, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder

Hvis der i et sponsorat indgår et element af reklameydelse, kan virksomheden som hovedregel fratrække hele beløbet som en driftsudgift.
Det er op til virksomheden og deres revisor at bedømme, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Se mere i Statsskattelovens §6.

Gaver giver fradrag op til 14.500 kr.

Andre gaver er fradragsberettigede op til 14.500 pr. år. Se mere i Ligningsloven §8A.

Danmarks Naturfredningsforening indberetter indbetalte gavebeløb til SKAT på virksomhedens CVR-nummer. Indberetningen er en betingelse for fradrag efter ovenstående regler.
 

 

Læs mere om ...

... hvad et partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening kan gøre for din virksomhed.