Massivt pres sikrer beskyttelse af drikkevand

Betydelige arealer, hvor der indvindes drikkevand, er nu sikret ordentlig beskyttelse efter et massivt pres fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening. Presset betyder, at et lovforslag, der ville udløse svækket beskyttelse nu ændres. 

17. december 2013

I sidste øjeblik er det lykkes Danmarks Naturfredningsforening, DN, sammen med vandselskabernes forening, Danva, og Kommunernes Landsforening, KL, at sikre at beskyttelsen af drikkevandsområder overalt i Danmark ikke bliver forringet. Truslen opstod efter at miljøminister Ida Auken fremsatte lovforslag, der ville indskrænke de beskyttede områder til under en tredjedel. Det er dette lovforslag, der nu delvist ændres.

- Vi har sammen med vores partnere i denne sag lagt et massivt pres på ministeren og argumenteret for, at selvom ministeren blot taler om en præcisering af loven, så vil den reelt svække drikkevandsbeskyttelsen. Og det er uacceptabelt i et land, hvis mest værdifulde naturressourcer netop er vores rene vand, siger Susanne Herfelt, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Færre områder beskyttet

Lovforslaget, der blev fremsat i november, ville indebære indskrænkning af de indsatsområder, hvor kommunerne skal lave planer for grundvandsbeskyttelsen, til kun at omfatte nitratfølsomme indvindingsområder. Indsatsplanerne skulle dermed dække mindre end 15 procent af landets areal i stedet for de 40 procent, som har været den hidtidige praksis. Det ville efterlade forureningskilder uden for de nitratfølsomme områder uden indsats.

Hård kritik

Det mødte hård kritik fra DN, DANVA og KL. I slutningen af november havde DN og DANVA derfor foretræde for Folketingets Miljøudvalg om sagen, og Enhedslisten kaldte ministeren i samråd. Sagens alvor fik også Dagbladet Politiken til at tage sagen op og dermed var presset tilsyneladende blevet så stort, at viljen til at komme kritikken i møde opstod.

- Vi er glade for at ministeren har lyttet. Ændringsforslaget løser dog ikke alle problemer. Med den nye lov er kommunerne ikke forpligtet til at inddrage hele drikkevandsområdet i deres vurdering af forureningskilderne. Det er op til den enkelte kommune, om de vil tage denne udfordring op. Det er et stort ansvar, der her placeres hos kommunerne. Vi vil nu opfordre vores lokale DN-frivillige til at gå i dialog med kommunerne om grundvandsbeskyttelsen, siger Susanne Herfelt.

Lovforslag ændret

Ministerens nye ændringsforslag slår fast, at kommunerne stadig har lovgrundlag til at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen uden for nitratfølsomme indvindingsområder. Planerne kan fortsat finansieres over afgiften på ledningsført vand. Det betyder, at kommunerne stadig kan udarbejde sammenhængende planer for beskyttelsen af drikkevandet og tage højde for alle typer af forureningskilder – uanset hvor de ligger. Det har også betydning for mulighederne for at udlægge sprøjtefri zoner.

Befolkningens opbakning

DN vil fortsat arbejde for beskyttelsen af grundvandet. En Gallup undersøgelse, foretaget for DN, viser, at 80 procent af befolkningen mener, at det bør forbydes at bruge sprøjtegift på de arealer, hvor der dannes grundvand, som bruges til drikkevand.

 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


DRIKKEVAND. Vores rene vand er en af de mest værdifulde ressourcer, vi har. Derfor kæmper Danmarks Naturfredningsforening for, at vi sikrer det bedst muligt mod forurening med blandt andet sprøjtegifte. 

Kampagne sætter fokus på grundvandet

Det danske grundvand er unikt, fordi det er så rent, at vi kan drikke det uden at rense det først. Men det bliver det ikke ved med at være, hvis vi ikke passer på det. Danmarks Naturfredningsforening fortæller i ny kampagne, hvor vigtigt det er, at vi beskytter grundvandet mod forurening og overindvinding.

Læs mere om kampagnen

Kontakt

Susanne Herfelt
Direktør, Miljø & Klima

30 25 60 56
she@dn.dk

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk