Statsrevisorerne: Nationalparker skal have mere og bedre natur

Statsrevisorene efterlyser mere og bedre natur i de danske nationalparker. Danmarks Naturfredningsforening bakker op og foreslår, at der nedsættes et naturråd, som løbende skal evaluere indsatserne ikke kun i nationalparkerne, men også på naturindsatserne generelt. Danmark skal have stoppet tabet af biodiversitet senest 2020. 

19. december 2013

De danske nationalparker skal have hjælp til at ruste og udvikle naturen. I dag er parkerne nemlig ikke en garanti for mere og bedre natur. Det konkluderer Statsrevisorerne i en ny beretning. Danmarks Naturfredningsforening er enig og efterlyser akkurat som revisorerne, at der opsættes klare og målbare målsætninger for naturen i parkerne. Foreningen ønsker, at der oprettes et naturråd.

Naturen blot biprodukt i parkerne

- I dag er naturen nærmest blot et biprodukt i parkerne og der er ingen initiativer i gang for at udvikle og styrke naturen i det, der ellers skulle stå som det absolut ypperste natur i Danmark og i øvrigt være lokomotivet i at vende tilbagegangen i biodiversiteten. Vi foreslår derfor, at der oprettes et naturråd, der kan forestå ikke blot evalueringen af dette virkemiddel, men løbende evaluering og udvikling af den samlede danske naturindsats, hvad enten den forestås af kommuner, stat, nationalparker eller den nye naturfond, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen anerkender, at parkerne har tilført nærområderne flere penge, mere turisme og flere produkter at sælge. Men der er ikke tilført mere natur og den natur der er i parkerne og som er unik, ligger stadig omgivet af eller midt i industrilandbruget. På den måde har udpegningen af parkerne ikke gjort en forskel for naturen, mener foreningen.

Massiv modstand mod parkerne

I dag har Danmark tre nationalparker. Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. Også Skjern Å og Kongernes Nordsjælland er i spil, men massiv modstand fra lodsejerne gør, at ingen af de to parker er blevet indviet. Ingen af de danske nationalparker lever op til IUCN’s kriterier til en nationalpark fordi, det her er bevarelse af komplette økosystemer i så naturlig tilstand som muligt det primære formål, men med friluftsliv,uddannelse og videnskab som andre vigtige formål. I Danmark er det snarere omvendt.

- Parkerne skal selvfølgelig kunne nydes af offentligheden og det er rigtigt godt, at de tilfører lokalområderne ekstraindtægter. Men vi har siden projektets start insisteret på, at parkerne skal gøre en forskel. I stedet har man i forbindelse med etableringen af parkerne har travlt med at forsikre om, at der ingen ændringer vil komme for at berolige lodsejerne. Det må høre op, for parkerne skal gøre en forskel for naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. Det bør desuden overvejes om lovgrundlaget er godt nok.

Nationalparkerne som naturens hjørnestene

For at give maksimal effekt skal nationalparkerne være hjørnestenene i et sammenhængende grønt netværk, der forbinder alle Danmarks smukke og varierede naturområder på land og i vores lavvandede marine områder. På den måde vil naturen udvikle sig fra små isolerede øer i kulturlandskabet til sammenhængende naturlandskaber, hvor dyr og planter kan leve og brede sig frit. Det vil styrke den biologiske mangfoldighed og vende den negative udvikling, vores natur har gennemgået.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Vildsvin med unger
PLADS TIL NATUR. Vildsvinene er tilbage i den danske natur, men vi mister arter hurtigere end nogensinde før. Nationalparkerne skal være med til at ændre dette og ligge som hjørnestene i et sammenhængende naturnetværk, hvor naturen får plads.

Naturen på dagsordenen

Naturen på dagsordnenDN har sammen med tre andre grønne organisationer udgivet hæftet "Naturen på dagsordenen - i nationalparker”.

Her er der en lang række gode råd til de folk, som ønsker at arbejde for at give naturen det løft, som loven om nationalparker lægger op til. 

Hent Naturen på dagsordenen (pdf)

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk