Aktuelt

Se hvilke aktuelle sager, vi arbejder med:

 

Nyt kampagne mod plast

Det er helt sort, at vi hvert år producerer 400.000 tons plast, hvoraf det meste ikke genanvendes. Meget ender i naturen, hvilket plasteksperter kalder en "tidsindstillet bombe" for vores økosystemer. Derfor ønsker Danmarks Naturfredningsforening, at alt plast skal have et længere liv.

Læs mere


Revision af Planloven

Regeringen fremlagde før jul en vækstplan, der lægger op til en revision af planloven og lempede regler for bebyggelse ved kysterne. Forslagene i planen er så vidtgående, at regeringen er ved at lave Danmark om til en liberal zone, hvor planlægning, fællesskab og naturhensyn må vige til fordel for individuelle byggeønsker.

Læs mere


Klimaforhandlinger

Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på klimaforandringer op til COP21, hvor verdens ledere mødes i Paris fra 30. november til 11. december for at få en global klimaaftale. Læs om de konsekvenser klimaforandringerne har for natur, miljø og mennesker.

Læs mere


Vandplanerne er alt for uambitiøse

De danske vandplaner skal sikre et renere vandmiljø og sundere levesteder for dyr og planter. Politikerne har vedtaget den første generation af planerne, men i en meget udvandet form. Vi vil fortsat presse på for, at politikere og myndigheder lever op til deres ansvar for at beskytte vores vandmiljø.

Læs mere


Naturplan Danmark kan vende årtiers nedgang i naturen

Regeringen lancerede i oktober en plan for Danmarks natur. Hvis planens intentioner bliver til virkelighed, kan vi få vendt tilbagegangen for den danske natur.

Læs mere


EU-regler om sprøjtegift skal også gælde i Danmark

Sprøjtegift skal ikke ende i sårbar natur, vandmiljøet eller vores drikkevand. Det skal heller ikke påvirke brugeren eller mennesker, der færdes på de sprøjtede arealer. Det er grundtanken i et EU-direktiv fra 2009. Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at Danmark er i hus med at gennemføre EU-reglerne og presser på for at få reglerne helt ind i den danske lovgivning.

Læs mere


Prøveboringer efter skifergas er risikable

De første prøveboringer efter skifergas er i gang. Vi arbejder for, at Danmark tager afstand fra skifergas, som er endnu en fossil energikilde, der vil bidrage til den globale opvarmning. I og med prøveboringer er en realitet, arbejder vi arbejder også for, at de ikke går ud over grundvand og drikkevand.

Læs mere


Det danske atomaffald skal håndteres forsvarligt – i Danmark

Danmark har atomaffald, og der skal findes en løsning på hvor og hvordan, det skal deponeres. Vi mener, at det skal deponeres i Danmark, og at et kommende depot skal sikre, at affaldet ikke bliver en fare for sundhed, natur og miljø.

Læs mere


Midtjysk motorvej vil ødelægge vigtig natur

En ny midtjysk motorvej skal flytte trafik fra motorvej E45 i Østjylland. Det er der kræfter, der arbejder for. Danmarks Naturfredningsforening peger på alternative løsninger, da motorvejen vil gennemskære værdifuld natur.

Læs mere


Husstandsvindmøller skal placeres i harmoni med landskabet

Hustandsvindmøller skal placeres, så de ikke skæmmer smukke og værdifulde landskaber. Danmarks Naturfredningsforening oplever, at kommuner i stigende grad giver borgere tilladelse til at opstille vindmøllerne i særligt værdifulde områder.

Læs mere


 

Sager i kommuner

Lokale sagerDanmarks Naturfredningsforening beskytter den lokale natur. Hvis et naturområde eller miljøet trues af en beslutning truffet i kommunen, kan Danmarks Naturfredningsforening indgive en klage og få sagen vurderet.

Læs hvordan vi beskytter lokal natur

Resultater

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for en rig natur og et rent og sundt miljø – også i fremtiden.

Se vores resultater

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem