DN bifalder ren luft indsats fra EU

Et nyt udspil fra EU-Kommissionen indebærer, at Danmark skal reducere sit udslip af ammoniak betydeligt. Det vil gavne natur og miljø, og Danmarks Naturfredningsforening bakker derfor op om målene.

8. januar 2014

Når ammoniak fordamper fra stalden, gyllebeholderen og udbringningen lander en del i naturen. Det forrykker balancerne i naturområderne og kvaliteten af naturen formindskes. Derfor hilser Danmarks Naturfredningsforening det velkomment, at Danmark skal levere en reduktion på 24 procent i udledningen af ammoniak frem mod 2020 i forhold til udslip-niveauet i 2005.

Til sammenligning skal EU-landene i fællesskab i perioden sænke med seks procent. Danmarks mål er suverænt det højeste i EU-flokken, hvor flere lande kun skal skære én procent i deres udledning. Det fremgår af den nye ”ren luft” pakke, EU-Kommissionen fremlagde op til jul. 

Massiv landbrugsdrift forurener

- Danmark skal levere mere, fordi vi har en meget forurenende landbrugsindustri med et enormt aftryk efter en af verdens største svineproduktioner målt per indbygger. Så selvfølgelig skal vi også yde en større indsats, siger Susanne Herfelt, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. 

Kommissionen begrunder ifølge Altinget.dk sit udspil med, at Danmark ifølge flere undersøgelser stadig vil have forholdsvist nemt ved at sænke udledningen af ammoniak. De vurderer, at det er lettere at udføre store reduktioner på intensive landbrug som for eksempel de svine- og hønsehold, som Danmark har mange af. 

Kan nå målet

"Der er stadig mulighed for at gøre yderligere tiltag til lave omkostninger, hvilket vil gøre det mere lønsomt at implementere dem i Danmark end i andre medlemsstater," lyder det fra EU-Kommissionen, der ifølge Altinget.dk samtidig påpeger, at Danmark allerede er godt på vej til at nå målet. Ifølge deres tal havde Danmark allerede i 2011 opnået en 17 procents reduktion i forhold 2005-tallene, hvilket betyder, at der kun skal leveres yderligere syv procents reduktion frem mod 2020.

 

Debatten på denne nyhed er desværre ikke tilgængelig på grund af tekniske problemer. Vi beklager.

Skov
FORURENING. Også skovene lider under det høje ammoniaktab. Der er således målt svidningsskader på grantræer. Vegetationen forandrede sig meget klart de nærmeste 300 m fra staldene, hvor Bølget Bunke, Krybende Hestegræs, Gederams, Hindbær og Stor Nælde dominerede tæt på udslippene, mens mosser, bregner, Skovmærke og Skovsyre trivedes bedst længere inde i skovene. Kilde: JP

Ammoniak kan ødelægge naturen

Problemet med ammoniakken er, at den gør naturen fattigere fordi den er med til at reducere kvaliteten og mangfoldigheden af naturen. Det hele bliver mere ensartet ved at alle arealer får mere kvælstof end de har været vant til.

Nøjsomhedsplanterne forsvinder og ligeså mange af vores smukke sommerfugle og en række andre insekter, der er knyttet til disse planter. Det værste ved dette er næsten, at når først kvælstoffet har forskubbet balancen er det næsten umuligt at gøre skaden god igen.

Det tager måske 50 eller 100 år før et overdrev, der har fået en tur med en gødning, igen kan huse de nøjsomme planter. Det er let at ødelægge naturen med næringsstoffer, men uhyre vanskeligt at fjerne næringen igen.

Kontakt

Thyge NygaardThyge Nygaard
Landbrugspolitisk medarbejder

31 19 32 55
tny@dn.dk