Rapport: Stenrev løser ikke problemer med kvælstof

En ny rapport slår fast, at etablering af stenrev ikke er noget mirakelmiddel mod problemerne med kvælstofforurening og iltsvind. Kun meget få steder er betingelserne for rev nemlig til stede. Først om flere år ved vi, om de overhovedet har den forventede effekt.

13. januar 2014

Stenrev er ikke en mirakelkur mod problemerne, som landbrugets kvælstofforurening giver i danske farvande.

Kun fire-fem steder i landet har nemlig overhovedet de rette betingelser for revene. Det skriver miljøministeriet i en pressemeddelelse. Baggrunden er en rapport, som forskningsorganisationen DHI har udarbejdet for Naturstyrelsen.

- Jeg havde håbet, at stenrev var et af de nye virkemidler, der i større grad kunne hjælpe landbruget med at reducere forureningen af næringsstoffer. Men det viser sig desværre ikke at være tilfældet, og det er jeg meget ærgerlig over, siger miljøminister Ida Auken i pressemeddelelsen.

Iltfabrik

Stenrev er en samling af større sten på havbunden, og hvis de rette betingelser er til stede, kan makroalger, som vokser på stenene, producere mere ilt, end de selv forbruger. Ilten kan så forhindre, at kvælstof og fosfor frigives fra havbunden.

For at revene skal have den ønskede effekt, skal bunden være fast, der skal være tilstrækkeligt lys til algerne, og der skal være et iltfattigt vandlag i bunden. De betingelser er altså kun til stede i Limfjorden og et par af fjordene på Jyllands østkyst.

- Stenrev er en vigtig naturtype, men det er ikke noget vidundermiddel, som kan løse problemerne med landbrugets høje kvælstofudledning. Den oprindelige rapport foreslog revene som et godt supplement, ikke som et alternativ til at fjerne forureningen. Det synes landbruget og nogle politikere at have glemt, og de har ofte nævnt stenrev som selve løsningen på problemerne, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog og naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Ud over de få muligheder for at placere revene viser en rapport fra Limfjordsrådet også, at det vil koste millioner og tage årevis at få sikkerhed for, at stenrevene overhovedet har den forventede effekt. Et pilotprojekt i Limfjorden vil koste 21 millioner kroner, og resultaterne kan først være klar i 2018, hvis man begynder projektet nu.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Stenrev
LEVESTED. Stenrev er en vigtig naturtype, men det er ikke noget mirakelmiddel mod forurening. Foto: Jan Nicolaisen, Orbicon

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk