Forbedret muslingepolitik lukker EU sag

Danmarks Naturfredningsforening kaldte for godt et halvt år siden en ny politik for muslingefiskeri for et positivt skridt i den rigtige retning. Det samme mener EU Kommissionen, der nu officielt lukker en sag om traktatkrænkelse, som har verseret gennem flere år på grund af skrab af muslinger i beskyttede Natura 2000 områder i blandt andet Limfjorden.

14. januar 2014

Et hårdt og vedvarende pres fra Danmarks Naturfredningsforening har betydet, at vurderingen af konsekvenserne for miljøet er blevet forbedrede og at områderne, hvor der må skrabes efter muslinger nu er blevet begrænset.

Vedvarende pres fra DN

- Vi anerkender at konsekvensvurderingerne - som tiden er gået - er blevet markant bedre og mere retvisende. Hermed er også rammerne for skrabet blevet mere klare og beskyttende – især overfor ålegræs og stenrev, ligesom kontrolmulighederne er blevet stærkt forbedret med GPS. Det er forbedringer som i høj grad skyldes, at DN rejste sagen og fastholdt sit pres over flere år. Forbedringerne omfatter også muslingeskrabningen i Lillebælts N2000 område, som DN i 2011 gjorde til en del af traktatkrænkelsessagen, siger Henning Mørk Jørgensen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening indbragte første gang skrabetilladelserne for EU i 2008 og har siden fulgt op hvert år frem til og med 2012. Det var foreningens opfattelse at skrabetilladelserne var givet på grundlag af for ringe og misvisende konsekvensvurderinger og at de derfor var en krænkelse af EU’s habitatdirektiv.

Ingen krænkelse af traktaten 

I en afgørelse til Danmarks Naturfredningsforening fremgår det, at EU Kommissionen opfatter både de konsekvensvurderinger, der nu ligger til grund for skrabetilladelserne, og de forvaltningsmæssige betingelser der sættes for fiskeriet, er så forbedrede, at Kommissionen ikke vil rejse en traktatkrænkelsessag.

Den nye muslingepolitik fra juni 2013 indebærer, at der fremover kun må skrabes efter muslinger i 13-15 procent af Natura2000 områderne set over en 5-årig periode og med mulighed for yderligere reduktion. Politikken skal også sætte gang i udviklingen af alternativer til muslingeskrab. Intentionen er at gøre den mere bæredygtige muslingedyrkning på banker og liner økonomisk attraktivt.

Forbedringer, men ikke i mål

- Vi mener grundlæggende, at skadelige aktiviteter ikke skal foregå i de internationalt beskyttede N2000 områder og vi finder derfor ikke muslingepolitikken for tilstrækkeligt vidtgående. Men vi anerkender den som et positivt skridt på vejen mod forhåbentlig at få fjernet muslingeskrabene helt fra de beskyttede områder, siger Henning Mørk Jørgensen.

DN havde også i 2009 og 2010 indbragt østersskrabning i Nissum Brednings N2000 område for Kommissionen. Denne sag er ikke længere aktuel eftersom østersbestanden i området er for lille til skrab og den ligger så spredt at skrab ikke vil kunne overholde den nye muslingepolitiks 15 procent krav.

 

Debatten på denne nyhed er desværre ikke tilgængelig på grund af tekniske problemer. Vi beklager.

Muslinger
MUSLINGEPOLITIK. Et hårdt og vedvarende pres fra Danmarks Naturfredningsforening har betydet, at vurderingen af konsekvenserne for miljøet er blevet forbedrede og at områderne, hvor der må skrabes efter muslinger nu er blevet begrænset.

Muslingegalleri

Her kan du se videoer og billeder af muslinger og muslingeskrab.

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk