Naturen kan også arve

DR´s drama-serie Arvingerne har sat gang i debatten om arvestrid, om efterladte, som skændes om arven og om staten, som får det hele, hvis man ingen efterladte har. Men naturen kan også arve. Mange danskere skriver DN ind i deres testamente og er på den måde med til at sørge for, at unik natur, bliver sikret for fremtiden.

15. januar 2014

Man ikke kender sin familie, før man har prøvet at arve sammen, siges det. Næsten det halve Danmark følger for tiden TV-serien ”Arvingerne”, hvor et grelt eksempel på arvestrid splitter en familie ad.

Et andet og mere  fredeligt eksempel på at et testamente, er en god idé,  er hvis du ingen ”tvangsarvinger” har. Så arver statskassen nemlig det hele.

For selv at få indflydelse på, hvad arven går til, er det nødvendigt med et testamente, og mellem 10 og 20 danskere lader hvert år DN arve en del af deres formue -  fra mindre beløb til store ejendomme.

Den største arv, DN nogensinde har modtaget, er godset Skovsgaard på Langeland, som drives som økologisk landbrug og også er stedet, hvor DN uddanner naturguider.

Lad naturen arve

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at beskytte naturen i Danmark. Resultatet er en enestående række af fredede landskaber, udsigter, levesteder for dyr og planter, der nu er sikret for fremtiden. Skriv Danmarks Naturfredningsforening ind i dit testamente og vær med til at fortsætte dette arbejde for fremover at sikre vores natur.

En arv behøver ikke være et stort beløb. Alle gaver, store som små er af betydning for naturen, og hele beløbet går til arbejdet for naturen, for Danmarks Naturfredningsforening er fritaget for at betale boafgift.

Læs mere om at testamentere til Danmarks Naturfredningsforening

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Mod solnedgangen
ARVINGERNE. Hvis man lader en del af sin formue arve til Danmarks Naturfredningsforening går pengene til at arbejdet for at beskytte naturen i Danmark. Resultatet er en enestående række af fredede landskaber, udsigter, levesteder for dyr og planter, der nu er sikret for fremtiden.

Kontakt medlemsservice

Har du spørgsmål om medlemskab, som du ikke finder svar på her, så kontakt medlemsservice på tlf. 39 17 40 40 (man-torsdag 10-15, fredag 10-14) eller på mail medlemsservice@dn.dk