Dansk turisme hviler på god natur

Danmark oplever et ”betydeligt fald i kyst- og naturturismen”, men omkring 70 procent af de turister, der året rundt holder ferie i Danmark, angiver naturen som et hovedmotiv for at holde ferie i Danmark, står der i regeringens Vækstplan for turisme, som blev præsenteret i dag. Derfor er der brug for at styrke naturen ved kysterne, siger Danmarks Naturfredningsforening.

20. januar 2014

I Danmark skaber turismeerhvervet omkring 120.000 fuldtidsjobs og omsætter for ca. 82 milliarder kroner om året. Men væksten i dansk turisme er i de senere år gået i stå. Kun København oplever fremgang i turismen, mens resten af landet har haft et betydeligt fald de seneste 20 år.

Det vil regeringen nu gøre noget ved med den nye Vækstplan for turisme, som blev præsenteret i dag. Og DN glæder sig over, at regeringen har fået øje på at naturen spiller en vigtig rolle i at tiltrække købestærke turister til Danmark. omkring 70 procent af de turister, der året rundt holder ferie i Danmark, angiver naturen som et hovedmotiv for at holde ferie i Danmark, står der blandt andet i rapporten.

- Naturen er kernen i det produkt der hedder dansk kystturisme, det er helt oplagt, at et lille lands chance er at satse på kvalitetsturisme. Desværre er der meget få af initiativerne, der handler om hvordan man udvikler selve kernen, det vil sige, gøre den natur bedre, som turisterne kommer her for at opleve, siger natur- og plandirektør i Danmarks Naturfredningsforening, Michael Leth Jess.

Regeringen peger blandt andet på ”forenkling af regler” som et af planens 23 punkter. Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er en myte, at de stramme regler hæmmer turisme-erhvervet.

- Planloven er faktisk garanten for, at der smuk og vild natur, som turisterne kan opleve. Vores ubebyggede kystområder er europæisk natur i topklasse - også oplevelsesmæssigt – og det er de takket være natur- og planlovgivningen, som har forhindret, at kysterne blev bebygget med hoteller og feriecentre. siger Michael Leth Jess.

Kernen i dansk turisme

I rapporten fra Erhvervs- og Vækstministeriet er en ”udvikling af kyst- og naturturismen” nævnt som et ud af fire indsatsområder, der skal få gang i turismen i Danmark igen. Noget tyder altså på, at regeringen er på vej til at forstå, at kernen i dansk turisme, er det smukke land, som langt hovedparten af turisterne kommer her for at opleve, men der er endnu et stykke vej før ord som ”naturgenopretning”, ”byfornyelse” og ”bæredygtighed” finder ind i papirer fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Det står der desværre ikke noget om i rapporten konstaterer Michael Leth Jess.

- Giv naturen en håndsrækning og giv de mange forslummede landsbyer i Vandkantsdanmark en håndsrækning – DE kan skræmme turisterne væk – ikke planlovens reger mod hotelkomplekser i strandkanten, siger Michael Leth Jess

Læs vækstplan for turisme på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside

Se Danmarks Naturfredningsforenings kystpolitik

Debatten på denne nyhed er desværre ikke tilgængelig på grund af tekniske problemer. Vi beklager.

Heather Hill
TURISME. Det er blandt andet vild natur som Heatherhill her på Sjællands nordkyst, turisterne kommer til Danmark for at nyde.

Kysten beskyttet siden 1937

Kysten har været særligt beskyttet, siden den blev omfattet af naturbeskyttelsesloven i 1937. Her fastlagde man en 100-meter strandbeskyttelseslinje fra vegetationens begyndelse og ind i landet. Den skulle beskytte kysten mod byggeri og andre ændringer.

Mellem 1937 og 1995 har skiftende regeringer taget nye lovmæssige initiativer for at beskytte kysten, men beskyttelsen har fra starten også mødt modstand hos borgmestre og lodsejere langs kysten.

Ønsket om at beskytte kysten er de sidste knap 10 år blevet afløst af flere lempelser af lovgivningen. Til gengæld er klimaudfordringen stigende: Vandstanden i de danske farvande forventes at stige med 0,2-1,4 meter i dette århundrede. Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at tiden er inde til nye initiativer for beskyttelse af kysten.

Hundredvis af danskere skal i de kommende år ud i naturens tjeneste for at indsamle data. I hver eneste kommune vil naturen således blive målt frem til 2020 og formålet med at sende de mange danskere i marken er, at skabe varige naturforbedringer. Bag projektet står Danmarks Naturfredningsforening, mens forskere fra danske universiteter kvalitetssikre undersøgelserne.

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk