Mere skov - men langt fra målet

Privat skovrejsning er en succes, mener miljøministeren, selvom evaluering viser, at der langt fra er plantet træer nok til at nå målet om fordobling af det danske skovareal. DN savner, at ny skov rejses der, hvor det mest effektivt giver bedre natur og rent drikkevand.

29. januar 2014

Private lodsejere har i årevis kunnet få statsstøtte til skovrejsning. Ifølge en ny evaluering af ordningen lavet for Naturstyrelsen, har det har ført til i alt 18.629 hektar ny skov i det danske landskab fra 1998 til 2012.

Der er dog meget langt fra de cirka 1.200 hektar om året til de 4.500 hektar, som er nødvendige, hvis det politiske mål om at fordoble Danmarks skovareal skal nås. Alligevel udtrykker miljøministeren stor tilfredshed.

- Skovrejsningsordningen har været en stor succes. Det klare bevis på det er, at hvis man samlede alle de nye skove ét sted, ville den nye skov være over dobbelt så stor som Rold Skov, siger miljøminister Ida Auken i en pressemeddelelse.

Ønsker bedre fokus

Hos Danmarks Naturfredningsforening synes man ikke, at indsatsen kan kaldes en succes. Det er nemlig alt for langt fra målet, mener Nora Skjernaa Hansen, naturpolitisk medarbejder i DN. Hun hilsner rejsning af ny skov velkommen men efterlyser en klarere prioritering af støtten.

- De mange penge, det koster at lave ny skov, skal i endnu højere grad målrettes, så det gavner for eksempel naturnetværket, rekreative muligheder eller er med til at beskytte vores drikkevand, siger hun.

Ifølge DN er der også et stort behov for at passe på naturperlerne i de eksisterende skove, hvor naturværdierne er langt større end på de nye arealer.

- Det er fint med ny skov, men det er vigtigt, at der er politisk mod og fokus på at sikre biodiversiteten i de skove, vi allerede har, siger Nora Skjernaa Hansen.

Debatten på denne nyhed er desværre ikke tilgængelig på grund af tekniske problemer. Vi beklager.

Skov
IDYL: Det er i de gamle skove, den rigeste natur findes. Foto: Katrine Hahn Kristensen

Kontakt

Nora Skjernaa Hansen
Skovpolitik, skovsager, Biodiversitet Nu.

nsh@dn.dk
31 19 32 60