DN: Ny miljøminister skal udmønte den afgående ministers planer

Natur og miljøindsatsen i Danmark er først nu ved for alvor at blive udfoldet. Med et skifte på miljøministerposten opfordrer Danmarks Naturfredningsforening regeringen til at fastholde kursen og levere konkrete og målbare indsatser, der for alvor kan vende den negative udvikling i naturen.

31. januar 2014

Skinnerne til, hvordan Danmark skal vende nedgangen i naturen, er lagt. Nu skal regeringen holde sig på sporet og gennemføre de helt nødvendige tiltag, der får naturen tilbage på fode. Det mener Danmarks Naturfredningsforening efter miljøminister Ida Auken nu må forlade den vigtige post som miljøminister.

- Posten som minister for natur og miljø er svær fordi, hensynet til vækst og arbejdspladser stadigt ses som en modsætning til reelle, gennemgribende indsatser for natur og miljø. Den afgående minister har tillige haft et stort oprydningsarbejde – blandt andet med rod i vandplanerne, lempelser af planloven og lovstridige klagegebyrer. Men Ida Auken har alligevel formået at skabe en ny natur- og miljøpolitisk dagsorden blandt andet ved at insistere på dialogens vej. Sideløbende fik Ida Auken også lagt en række solide spor ud til, hvordan vi kommer videre med arbejdet for naturen. Blandt andet med en naturfond, mens også en samlet plan for den danske natur er på tegnebrættet. Ida Auken har haft stort fokus på ressourcedagsordenen og nåede at tage første skridt med en ressourcestrategi. Der er således lagt et solidt fundament at gå videre med for den nye miljøminister, siger Ella Maria Bisschop - Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Forventninger til ny minister

Danmarks Naturfredningsforening har naturligvis en række forventninger til den nye miljøminister. Blandt andet skal der pustes liv i den del af Natur og Landbrugskommissionens (NLK) anbefalinger, der handler om natur og miljø:

- Landbruget har fået en vækstplan med afsæt i anbefalingerne fra NKL. Det er helt afgørende, at regeringen med miljøministeren og fødevareministeren i spidsen nu får sat skub i den grønne del af anbefalingerne og vi vil arbejde hårdt for, at regeringen ikke glemmer den overordnede anbefaling om, at miljøregulering og vækstinitiativer til landbruget ikke må gennemføres uden, at der samtidig gennemføres konkrete løft for naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Konkrete indsatser

Foreningen fokuserer særligt på anbefalingen fra NLK om, at der skal tages betydelige arealer ud af landbrugsdriften. Det skal ske for at skabe mere og bedre natur og ikke mindst for at etablere den manglende sammenhæng i naturen. Desuden har foreningen fokus på, der nu kommer varig beskyttelse for en række naturområder. Også det er en af NLKs anbefalinger. Sideløbende arbejder foreningen for, at der nu sættes målrettet ind for at forbedre tilstanden i de danske skove, mens også en stærkere beskyttelse af det rene drikkevand er højt på dagsordenen i foreningen. Den nye miljøminister skal tillige arbejde aktivt for, at der det bliver nemmest og billigst at handle bæredygtigt – for borgerne, virksomhederne og landmændene.

- Vi har et stærkt fokus på at vende tabet af biodiversitet. Vi ved også, hvad der skal til. Det vil vi gøre klart overfor den nye miljøminister og presse på, så de solide og konstruktive initiativer, den tidligere miljøminister har fremlagt, nu følges op af konkrete målbare indsatser, siger Ella Maria Bisschop -Larsen.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


Trods massiv modstand er vandplanerne er sat i verden til at sikre sunde vandløb i Danmark. Her et af slagsen fra Rebild. Foto: Tine Gjerløv

Natur- og Landbrugskommissionen

Løsningerne hænger i høj grad sammen i Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

Med de rette indsatser kan vi både få mere natur, bedre natur og få mindsket næringsstofbelastningen af vandmiljøet. Og der bliver på den måde skabt plads til, at landbruget kan få bedre produktionsvilkår på arealer, hvor det ikke går ud over naturen.

Indsatsen hedder ekstensivering af den landbrugsjord, som belaster natur og vandmiljø mest. Disse arealer skal bruges til at binde den eksisterende natur sammen, så der bliver skabt store sammenhængende naturområder, et naturnetværk. Det vil være grundlaget for at vende tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Arealerne bliver langt lettede at pleje, dyr og planter får bedre mulighed for at sprede sig, og det vil give en meget mere dynamisk og robust natur.

DN støtter også anbefalingen om, at økologisk landbrug som en af vejene frem. For det er vigtigt, at vi beskytter vores grundvand og tilgodeser naturen på de dyrkede arealer. Her er økologien en oplagt mulighed, som giver gevinst på alle numre, samtidig med at Danmark har en landbrugsproduktion af høj kvalitet.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk