Nye grønne ministre skal skabe resultater

Danmarks Naturfredningsforening ønsker tillykke til den nye miljøminister og den nye klimaminister. Sammen med den relativt nye fødevareminister Dan Jørgensen, S, har Kirsten Brosbøl, S, og Rasmus Helveg Petersen, R, netop nu alle tiders chance for at gøre en skelsættende indsats for natur, miljø og klima.

3. februar 2014

Planerne ligger klar både i Miljøministeriet såvel som i Klimaministeriet. Fødevareministeriet har pengene. Nu gælder det om at få skabt resultater, lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening til de nye ministre.

- Et stort tillykke til de nye ministre. De har nu ansvaret for på en række områder at rykke den grønne omstilling fra tegnebrættet over i virkeligheden. Det er helt afgørende, at ministrene arbejder sammen på tværs af ministerierne fordi, mange af de indsatser, der kan løfte naturen, samtidig gavner klima og miljø og vice versa. Også Dan Jørgensen, S, den relativt nye fødevareminister - skal med ved bordet, da hans ministerium sidder med pengene, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Markant løft til naturen

Foreningen efterlyser blandt andet en opfølgning på anbefalingerne fra Natur og Landbrugskommissionen, hvor det fastslås, at naturen har brug for et markant løft. Der skal sikres en varig beskyttelse for en række naturområder. Der skal være en langt stærkere beskyttelse af det rene drikkevand og der skal sættes ind med en målrettet indsats for at forbedre tilstanden i de danske skove.

DN bakker også op om anbefalingen om at tage en række landbrugsjorder ud af drift. Det vil give den stærkt fragmenterede natur den sammenhæng og plads, den i dag mangler. Og det giver ikke alene naturen et løft, men de nye naturområder vil også være med til at formindske udledningerne af næringsstoffer og sprøjtegifte til vandmiljøet, drivhusgasser til atmosfæren og til klimatilpasning. 

Planer til virkelighed

- Det kræver, at en af kommissionens øvrige centrale anbefalinger omsættes til virkelighed – nemlig en samlet plan for Danmarks natur, så vi kan sætte ind med konkrete, målrettede og målbare indsatser. Vi har således fået kortlagt redskaberne. Det er nu op til de nye ministre at bruge dem, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Udover Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger skal de nye ministre også gennemføre den ressourcestrategi, der blev fremlagt sidste år og der skal handles på det klimakatalog, der ligeledes kom i 2013.

- Vi håber, at de nye ministre forstår, at det er vigtigt, at der nu handles. Dels har vi den fornødne viden og de fornødne redskaber. Men vi har også et sjældent momentum, der nu skal bruges. En sådan chance kan der gå år imellem opstår, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATUR. Vi skal passe bedre på den natur, vi har og vi skal sørge for, at naturen får mere plads, mener Danmarks Naturfredningsforening, der har skrevet en række ønsker ned til de nye grønne ministre.

DN's velkomstbreve til de nye ministre

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk