Danske forskere til Sargassohavet for at se på åle-babyer

Danske biologer skal lede en ekspedition, der vil klarlægge, hvad der er årsag til ålens tilbagegang. Resultatet bliver muligvis fredning af den europæiske ål.

4. februar 2014

Den europæiske ål er nok bedst kendt som en fed, velsmagende og kostelig fiskedelikatesse, men ålen er i så kraftig tilbagegang, at man overvejer et totalt forbud mod at spise den. En ekspedition til ålens gydepladser i Sargassohavet, ledet af danske forskere, skal nu undersøge årsagen til ålens tilbagegang. Det skriver DR Viden.

Ålens tilbagegang kan skyldes klimaforandringer

Seniorforsker på DTU Aqua (Institut for Akvatiske Ressourcer), Peter Munk, siger at klimaforandringernes påvirkning på ålens gydepladser i Sargassohavet kan være en af hovedårsagerne til ålens tilbagegang i Europa. Derfor skal ekspeditionen undersøge ålens overlevelsesbetingelser ved ynglepladserne i Sargassohavet.

- Vi vil lokalisere præcis hvor ålen reproducerer sig selv. Det er et stort område, og det er i bestemte områder den gyder. Et af kendetegnene for området er, at der er sammenstød mellem subtropisk varmt vand og koldt atlantisk vand og i den zone, hvor de to mødes, er der hvor gydningen foregår. Og det er der hvor larven skal overleve, fortæller Peter Munk til DR P1 Morgen.

Aldrig før set en drægtig ål

Forskerne vil indfange og undersøge drægtige ål på vej til gydepladserne. Men fordi ålene bliver drægtige på vejen mod gydepladserne, har man aldrig før set en gydeklar ål, fortæller Peter Munk.
- Hvis vi har mulighed for at fange den derovre, vil vi i langt højere grad kunne få indblik i hvordan gydeprocessen foregår, forklarer han til DR P1 Morgen.

Ålen bliver måske totalfredet

Resultaterne af ekspeditionen kan blive afgørende for, om ålen bliver totalt fredet, og om vi fremover skal vinke farvel til ålen som spisefisk.
DN byder en totalfredning af den europæiske ål velkommen:

- Det internationale havforskningsråd, ICES, har i mange år anbefalet helt at indstille fiskeriet på den kritisk lave ålebestand, og det er en holdning, som DN klart støtter. Vi ved ikke, hvad klimaforandringerne betyder for ålens livscyklus, men vi ved, at fiskeri og dårlige passageforhold i vandløbene har direkte betydning på ålebestanden. Det er der, vi skal sætte ind her og nu, hvis vi skal redde ålen fra at uddø, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog og naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs nyheden på DR's hjemmeside

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


ÅLE-EKSPEDITION. Den europæiske ål (latin Anguilla anguilla) er så kritisk truet, at den muligvis ender med at blive totalt fredet.

50 års tilbagegang for ålen

Siden 1960'erne har videnskabelige rapporter vidnet om markant tilbagegang af europæiske ål, der nu er anført som kritisk truet. I 2007 udfærdigede Den Europæiske Union regulativer, der kræver, at medlemslandene har en aktiv plan for bevaring af den europæiske ål. Målet var at mindske den negative effekt af menneskeskabte miljøpåvirkninger i ålens levesteder. Danmark og EU’s andre medlemslande har alle udarbejdet en genopretningsplan for ålen. Målet med planen er at øge mængden af ål der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk