Staten sælger værdifuldt naturområde

NaturErhvervstyrelsen har nu solgt Sandmosen ved Tranum i Nordjylland. Danmarks Naturfredningsforening er urolige for eng- og moseområdets følsomme natur men håber, at de nye ejere vil være med til passe på de sårbare arter.

5. februar 2014

Fem private købere er nu ejere af hver deres del af det værdifulde naturområde Sandmosen, som er hjem for sjældne svirrefluer, orkideer, strandtudser og truede sommerfugle. Det er realiteten, efter NaturErhverstyrelsen netop har solgt det 283 hektar store areal.

Sandmosen, som har været i statens eje siden 1930’erne, har aldrig været udstykket eller beboet, og derfor ligger det stadig som vild og uforstyrret natur. Hos Danmarks Naturfredningsforening har man længe været imod salget, fordi man frygter for naturværdierne i det såkaldt paragraf 3-beskyttede område.

Kan drænes eller gro til

De nye ejere har trods beskyttelsen vid mulighed for at præge området efter deres egne interesser. I naturbeskyttelsesloven er der nemlig ingen bestemmelser, som forhindrer, at arealet drænes eller gror til – til skade for biodiversiteten.

- Hvis de ejernes interesse handler om jagt, gavner et udtørret og fuldstændig tilgroet område vildtet. Men det vil give store skader på den sårbare natur og de truede arter, siger Jan Pedersen, biolog og naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge ham mister man med salget en oplagt mulighed for at lave naturgenopretning og derved udnytte det enorme potentiale, området har.

Jan Pedersen mener også, at den slags salg af naturværdier risikerer at underminere formålet med den nye og stort anlagte naturfond.

- Når man opretter en statslig naturfond for netop at opkøbe og sikre en rig og sammenhængende natur i Danmark, er det jo bare at fodre hunden med dens egen hale, hvis pengene indirekte kommer fra salg af andre vigtige naturarealer, siger han.

Positiv dialog

Men selvom området nu er solgt til fem købere med forskellige interesser, øjner den lokale DN-afdeling alligevel en fremtid for i hvert fald en del af områdets sårbare arter.

- Vi har en yderst positiv dialog med en af de nye ejere, som har købt 140 hektar af Sandmosens bedste natur. Han har vist interesse for at gennemføre en naturgenopretning, som både tilgodeser biodiversitet og jagtinteresser, siger Søren Rosenberg, formand for DN Jammerbugt.

Ifølge DR Nordjylland har ejeren primært erhvervet den del af området - omkring halvdelen af det solgte areal - for at forhindre, at andre købte det, der ligger op ad hans ejendom.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Hedepletvinge
TRUET. Sommerfuglen Hedepletvinge er en af de truede arter, som stortrives i Sandmosens mosaik-lignende natur med eng, skov, mose og hede. Sommerfuglens larver lever af den sjældne plante djævelsbid, som findes i området. Foto: Søren Rosenberg

Kontakt

Jan Pedersen
Naturmedarbejder

31 19 32 39
jap@dn.dk