Forurening tvinger vandværker til at rense

I Danmark burde vi have rigeligt rent drikkevand. Men i otte danske kommuner er grundvandet så forurenet, at vandværker er tvunget til at rense det, før de sender det ud til forbrugerne.

28. februar 2014

Vandet, vi drikker, kommer normalt direkte fra grundvandet bare 20-100 meter under vores fødder. Men nogle steder i landet er vandet så forurenet, at det skal renses for at overholde myndighedernes krav. Det skriver Danmarks Naturfredningsforenings medlemsavis Natur & Miljø.

Rensningen kaldes for videregående vandbehandling og burde slet ikke være nødvendig, siger Bente Villumsen, miljøpolitisk medarbejder i DN og civilingeniør med speciale i grundvand:

- I princippet burde vi have rigeligt rent drikkevand. Men forurening med sprøjtegifte og industrikemikalier betyder, at man nogle steder lokalt er tvunget til at rense det.

Normalt iltes og filtreres grundvandet bare, før det sendes ud i hanerne. Men i otte af landets kommuner er der vandforsyningsanlæg i drift, hvor man på grund af såkaldt organiske mikroforureninger har fået tilladelse til at rense vandet. Det viser en rapport lavet af rådgivningsvirksomheden COWI for Naturstyrelsen i 2012.

Forsøgsrensning

En enorm industriforurening, hvor klorerede opløsningsmidler var havnet i grundvandet, fik Glostrup Forsyning til i 2011 at søge om lov til at etablere et lille anlæg, hvor vandet som et forsøg skulle renses med aktivt kul.

Henrik Nicolaisen, driftsleder for vand og varme i forsyningsselskabet, mener, det giver god mening at blive ved med at indvinde vandet lokalt, selvom det kan betyde, at man skal rense det.

- Hvis vi ikke henter vandet lokalt, skal det indvindes et andet sted, hvor grundvandet kan betyde mere – eksempelvis i vådområder og vandføringen til åer, siger Henrik Nicolaisen.

De havde efter et halvt år fået de nødvendige resultater, og kulfilteret er ikke længere i brug. Erfaringerne viste, at det godt kan lade sig gøre at rense vandet direkte ved den forurenede kilde i stedet for på selve vandværket.

Bente Villumsen anerkender, at rensning lokalt kan være en løsning her og nu. Men muligheden for at må ikke blive en sovepude for politikerne.

- Mange steder i landet ligger der for eksempel stærkt forurenede grunde, som det er vigtigt, at vi får renset op for at forhindre, at giften bliver ved at sive ned til grundvandet. Ligesom vi skal arbejde på, at sprøjtegifte ikke havner i drikkevandet. Det skal vi blandt andet gøre ved at forbyde sprøjtegifte der, hvor drikkevandet indvindes, siger hun.

Læs avisen Natur & Miljø

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Trinkwasser
DRIKKEVAND: I flere andre lande er man på grund af forurening tvunget til at drikke vand fra særlige haner eller købe vand på flaske. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Kontakt

Bente WillumsenBente Villumsen
Miljøpolitisk
medarbejder

40 97 32 43
bv@dn.dk